Pozvánka na slávnostný seminár BIELE SRDCE v Banskej Bystrici

Pridané dňa: 05.05.2017

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Banskej Bystrici pozýva členky na slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE, ktorý sa uskutoční v piatok 19. mája 2017 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti 3.13. na 2. poschodí vľavo v DC J. Pavla II. na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici.
https://www.sksapa.sk/files/oznamy/Pozvanka_na_seminar_MDS_19.5.2017.docx

PhDr. Katarína Brašeňová
prezidentka RK SaPA v BB