Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Pridané dňa: 26.02.2019

EFN Press Release
21. februára 2019
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.

EFN, ktorá zastupuje viac ako 3 milióny sestier z 36 národných ošetrovateľských organizácií členských štátov Európskej únie, stojí v solidarite s organizáciou Ordem dos Enfermeiros. Naša pozícia sa jasne odráža v EFN Manifesto pre voľby do Európskeho parlamentu, zdôrazňujúc kľúčové profesionálne a politické správy zamerané na vzdelávanie, zdravotnú pracovnú silu, kvalitu a bezpečnosť.

Z tohto dôvodu nemôže byť postavenie sestier a ošetrovateľstva, vyjadrovanie ich obáv a presadzovanie lepších pracovných podmienok na zabezpečenie kvality a bezpečnosti pacientov portugalskej populácie potrestané tým, že sú vylúčené z procesov angažovanosti zainteresovaných strán. Toto je absurdný (smiešny) rok 2019! Keďže sa dnes situácia zhoršuje, prezident Sindepor Carlos Ramalho (priamo na obrázku) sa rozhodol začať hladovku.

Pracovné podmienky, platy, primerané zdroje a rešpektovanie sestier si vyžadujú naliehavú politickú pozornosť, takže sestry zostávajú v profesii a zostávajú v Portugalsku. Z tohto dôvodu vedúce sestry a ich lídri očakávajú primerané kroky. Je nevyhnutné, aby súčasná portugalská vláda brala túto záležitosť vážne a spolupracovala s Ordem dos Enfermeiros, aby našla riešenie pred voľbami do EÚ v máji 2019.

A napokon je veľmi dôležité, aby národné vlády rešpektovali profesionálny a regulačný dialóg, ako sa uvádza v smernici o proporcionálnosti (2018/958), aby vlády spolupracovali so všetkými zainteresovanými stranami a spoločne navrhovali lepšiu reguláciu a pracovné podmienky.