Podvihorlatské noviny: Biele srdce jedenástim sestrám

Pridané dňa: 19.07.2017

Biele srdce jedenástim sestrám

(03.07.2017; Podvihorlatské noviny; č. 27, s. 2; sta)

REGIÓN. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom (RK SaPA) ocenila za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii Bielym srdcom jedenásť sestier v kategórii "Sestra a pôrodná asistentka v praxi" a "Sestra a pôrodná asistentka - manažér". Toto významné ocenenie je prejavom humánnej komunikácie a pomoci, keďže empatia, ľudský a emocionálny rozmer poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti si vyžadujú psychickú zrelosť a pochopenie. "Nielen ako prezidentka RK SaPA, ale aj ako sestra som úprimne hrdá na to, že takéto morálne ocenenie bolo udelené aj v našom regióne, pretože povolanie sestry je nielen náročné, ale aj stále nedocenené," uviedla prezidentka RK SaPA PhDr. Jana Michalíková.

V kategória SaPA v praxi si biele srdce odniesli: Humenné - Anna Rujaková (oddelenie dlhodobo chorých), Helena Burdová a Anna Cichá (chirurgické oddelenie), Mária Semančíková (interné oddelenie), Monika Jeňová - (endokrinologická ambulancia), Oľga Turcovská (ORL ). Snina - Mária Romžová, Ľubica Antoníková, Milana Šukaľová, Mária Deňová (všetky ambulancia všeobecného lekárstva). Ako jediná cenu v kategórii SaPA - manažér získala:Jana Petrovajová (ADOS Jana, Snina)