OŠETRENIE V POHODLÍ DOMOVA? ADOS môžete využívať aj vy

Pridané dňa: 01.08.2017

OŠETRENIE V POHODLÍ DOMOVA? ADOS môžete využívať aj vy

(31.07.2017; Naše novosti; č. 30, ZDRAVIE /INZERCIA , s. 28; PR-CL TP3304173)

Pri mnohých zdravotných problémoch majú pacienti možnosť požiadať o domácu ošetrovateľskú starostlivosť, kedy erudovaná zdravotná sestra prichádza ošetriť pacienta domov takým istým spôsobom, akým by bol ošetrený v ambulancii. Poskytovanie takejto starostlivosti je plne hradené zdravotnými poisťovňami. Ľudia však veľakrát o tejto možnosti ani nevedia.

V praxi nie je bežné, že v ADOS - agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, je pacient aj pod dohľadom lekára. "V našej ADOS CHIRURGIA sa jedná o jedinečné spojenie ADOS a chirurgických ambulancií, teda zdravotnej sestry a lekára" vysvetľuje MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA. "Takto zdravotná sestra nielen konzultuje zdravotný stav s lekárom a operatívne tak vie meniť liečbu podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta, ale pacient je aj pod neustálym dohľadom lekára. Týmto spôsobom nielenže dostáva špičkovú odbornú starostlivosť, ale zároveň nestráca čas dochádzaním a čakaním v čakárni ambulancie," dodáva lekár - chirurg, ADOS CHIRURGIA.

Viac prezrádza Janette Zmarková, zdravotná sestra ADOS CHIRURGIA, ktorá erudovane a empaticky pomáha pacientom priamo v teréne.

* Čo znamená domáca ošetrovateľská starostlivosť pre pacienta?

Strašne veľa. Pre pacienta je to úplný komfort. Hlavnou výhodou ADOS je psychická pohoda pacienta, súkromie a pohodlie domáceho prostredia, ako aj neobmedzený kontakt s rodinou.

* V čom je ADOS CHIRURGIA iná ako ostatné podobné agentúry?

V našej agentúre sa akútne aj chronické rany ošetrujú špeciálnym materiálom na vlhké hojenie rán, ktorý automaticky zabezpečujeme my, prostredníctvom nášho lekára. Tým pádom pacient nemusí navštevovať lekára pre predpis pomôcok, čo výrazne napomáha rodine, ktorá na to nestačí či už časovo, fyzicky a predovšetkým finančne. Iné ADOS agentúry takúto možnosť nemajú - rany ošetrujú bežným materiálom a pomôcky si pacient musí zabezpečovať sám. Je samozrejmosťou, že ošetrovateľské výkony doma u pacienta zabezpečujeme len skúsenými sestrami s požadovaným vzdelaním a praxou.

* S akými prípadmi pacientov sa najčastejšie stretávate v každodennej praxi?

Najčastejšie sa stretávame s pacientmi po skončení ústavnej liečby, s akútnymi aj chronickými ranami, preležaninami, s vredmi predkolenia tzv. Bercove vredy. Prirodzene, naša starostlivosť o pacienta zahŕňa aj činnosti ako napríklad rehabilitácia, ošetrovateľská hygiena, polohovanie pacienta, starostlivosť o katétre, cievkovanie, výtery a odbery telesných tekutín.

* Akú úlohu zohráva pri Vašej práci lekár?

Prvoradým cieľom je uspokojiť potreby pacienta. Lekár lieči - sestra ošetruje. Ani jedno sa navzájom nevylučuje a neprekáža si. Jedno bez druhého nemôže poskytnúť kvalitnú starostlivosť o chorého človeka. Kedykoľvek potrebujem konzultovať zdravotný stav pacienta, zavolám do jednej z našich ambulancií, kde mi je lekár plne k dispozícii a ochotne mi poradí.

* S mnohými pacientmi sa Vám podarilo vytvoriť bližší priateľský vzťah, akoby ste boli "starí známi". Prezraďte, čím ste si ich získali?

Je nutná schopnosť vedieť jednať s ľuďmi, spolupracovať v kolektíve a zvažovať postupnosť výkonov. Treba si vytvoriť kladný vzťah a určité spojenie, ktoré má veľký význam práve pre pacienta. Potom to už ide samo...

* Kam všade chodíte za pacientmi?

Poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť chorým v spádovej oblasti Nových Zámkov, Komárna, Nitry, Galanty Štúrova na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Aktuálne sme zvýšili počet zdravotných sestier. Momentálne sme tri. To nám umožňuje, aby sme zachovali kvalitu starostlivosti na rovnako vysokej úrovni a aby sme sa pacientovi mohli aj naďalej dostatočne venovať.

* Starostlivosť o chorých je krásne, ale aj náročné povolanie. Akými kvalitami musí pri tejto práci disponovať zdravotná sestra, ktorá ošetruje pacientov v domácom prostredí?

Samozrejmosťou musí byť odbornosť v danej oblasti, disponovanie vhodnými osobnostnými črtami, ako aj neustále vzdelávanie sa, keďže vzdelávanie je aj nevyhnutnou podmienkou profesionálneho rastu každej zdravotnej sestry. Moja práca si vyžaduje neustále dopĺňanie vedomostí či už samoštúdiom, alebo aj účasťou na rôznych školeniach, kde môžem získať najnovšie poznatky a zručnosti v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

ADOS CHIRURGIA, PANMED zdravotnícke centrum 1. posch.

SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky

e-mail: chirurgianz@chirurgia.name; mobil: 0918 994 579

Sestra: Janette Zmarková; mobil: 0948 485 518

PR-CL TP3304173