Odstúpila prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove

Pridané dňa: 10.03.2016

Odstúpila prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
Prešov 10. 3. 2016 Sestry z Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove v súčasnosti nemajú regionálnu prezidentku, ktorá sa výkonu funkcie vzdala.
Návrh na odvolanie prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek (RK SaPA) v Prešove podali členovia Rady. Rada regionálnej komory v Prešove na základe medializovaných vyjadrení usúdila, že stanoviská prezidentky Mgr. Ľubice Staroňovej z januára 2016 boli v rozpore so stanovami komory v dôsledku čoho stratila dôveru členov RK SaPA v Prešove. Mgr. Ľubica Staroňová sa podľa členov Rady regionálnej komory v Prešove, ktorí podali návrh na jej odvolanie vyjadrovala nielen ako vedúca pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia II. vo FNsP J. A. Reimana ale aj ako prezidentka regionálnej komory, avšak v rozpore s rozhodnutiami orgánov komory. „Tento problém má právny, a ľudský rozmer. A musím povedať, že 300 sestier sa veľmi hlboko dotklo, keď sa ich nielenže nezastala ich prezidentka, ale ešte vykonávala činnosti smerujúce proti ním,“ dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Mgr. Ľubica Staroňová sa vzdala postu prezidentky RK Prešov ešte pred hlasovaním o jej odvolaní. Do nových volieb, ktoré vyhlási Rada RK v Prešove do 30 dní, povedie regionálnu komoru jej viceprezidentka.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov. Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 54 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má v aktívnom registri k 25. 02. 2016 spolu 42 734 sestier a pôrodných asistentiek, z toho je 24 340 členiek.