Odovzdali osem ocenení Biele srdce

Pridané dňa: 29.05.2017

Odovzdali osem ocenení Biele srdce

(25.05.2017; Tatranský dvojtýždenník; č. 11, s. 6; ija)

Minulý piatok v kinosále Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry udelila osem ocenení Bieleho srdca. Udialo sa tak počas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateľstva Tatry sestrám. Základným kritériom pre zisk tohto najvyššieho ocenenia za rozvoj ošetrovateľstva, ktoré udeľuje Slovenskákomora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je humanita, ľudskosť, etika a láska k trpiacim.

V kategórii sestra v praxi sa pocty dostalo Zdenke Jasenčákovej in memoriam, Jozefíne Slobodníkovej a Viere Budzákovej z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch (NÚTPCHaHCH), Ľubomírovi Kočíšekovi a Alene Brixiovej zo Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci, Alene Vilnerovej in memoriam z Granit nemocnice - Vysokošpecializovaného ústavu pre pľúcne choroby v Novej Polianke (posledný aktuálny názov zdravotníckeho zariadenia, pozn. red.) a Monike Gureckovej zo Sanatória Dr. Guhra. V kategórii sestra manažérka získala Biele srdce Martina Čopiaková z NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.

Musíme však spomenúť, že 12. mája sa konalo aj celoslovenské oceňovanie a tatranská regionálna komora tam mala svoju zástupkyňu, a to v osobe Nadeždy Hriňákovej, ktorá pracuje na pneumologickom oddelení vo Vyšných Hágoch.

Podľa prezidenta regionálnej komory zdravotné sestry i pôrodné asistentky počas roka zastihli nektoré zmeny. "Ministerstvo zdravotníctva veľmi intenzívne komunikuje so SKSaPA, ktorá sa aktívne podieľa na projektoch z dielne rezortného ministerstva. Zásadnou zmenou je kompetencia zdravotných asistentov a ich navýšenie, s čím sme nesúhlasili, pretože tu ide o priamy zásah do povolania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ktoré je regulované," posťažoval si Lukáš Kober, ale predostrel aj to, na čo sestry netrpezlivo čakajú: "Vo všeobecnosti sa zdravotný systém pripravuje na to, aby nám chronickí pacienti neležali dlho v nemocniciach, pretože tam máme akútne nie chronické lôžka. Starostlivosť by sa mala presúvať postupne do domácej starostlivosti, kde by mala fungovať komoditná sestra, v školách zasa školská sestra či rodinné sestry tak, ako to je v zahraničí. To je však len na papieri, ale ukončenie legislatívneho procesu neprešlo a sestry sú po roku v očakávaní a reálne zmeny zatiaľ neprišli. Čakáme už dvadsať rokov. Pritom vieme, že populácia nám starne a potrebujeme zabezpečiť chronické lôžka pre pacientov, pretože ich často nie je kam uložiť, posúvajú ich do domáceho ošetrenia, kde rodinní príslušníci majú problém sa o nich postarať, keďže nemajú na to vzdelanie, kapacity a neraz to sociálne i ekonomicky zruinuje rodinu."

V praxi to znamená, že sa vytvorili tri nové úrovne sestier, so základným vzdelaním - stredná zdravotnícka škola, vyššie odborné vzdelanie - sestra bakalárka, úplne nové kompetencie sú určené pre sestry špecialistky, a potom by sa vytvorila úplne nová kategória sestra s pokročilou praxou, ktorá má výraznejšie kompetencie, magisterské vzdelanie a minimálne päť rokov praxe. Tam sa už očakáva, že táto sestra bude viac a intenzívnejšie pracovať v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Tatranská regionálna komora aktuálne zastrešuje 232 sestier, čo je oproti 90. rokom minulého storočia skoro päťdesiatpercentný pokles. Odôvodniť sa dá však rušením zdravotníckych zaradení na území Vysokých Tatier, ale aj faktom, že zatiaľ čo staršie sestry postupne odchádzajú na zaslúžilý odpočinok, mladé neprichádzajú. Odliv absolventov zdravotníckych škôl do zahraničia je neprehliadnuteľný. (ija)

Foto:

Ocenenie Biele srdce odovzdala Regionálna komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry svojim ôsmim členom, z toho dve in memoriam. Foto: ija