Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.01.2019

Vážené kolegyne a kolegovia,

dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.

  1. Je dôležité povedať, že k rovnakému zvýšeniu miezd ako u sestier a pôrodných asistentiek (110,34€ - 137,40€) dôjde aj pri povolaniach: fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, rádiologický technik, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutický laborant.
  2. U zdravotníckych záchranároch dochádza k zvýšeniu mzdy vo výške 262,98€ - 301,14€.
  3. Nezabúdajte na to, že zákon určuje minimálny mzdový nárok v podobe základnej zložky mzdy do ktorej sa nezahŕňajú príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy,nenárokovateľné zložky mzdy,mzda za prácu nadčas a mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.
  4. Rovnako zákon nehovorí ani o časovej postupnosti, t.j. o rokoch praxe.