Nový Čas: Dočkáme sa v zdravotníctve zmien? Sestry by mohli po novom pacientom podávať tieto lieky

Pridané dňa: 16.01.2018

Dočkáme sa v zdravotníctve zmien? Sestry by mohli po novom pacientom podávať tieto lieky
(15.01.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)
BRATISLAVA - Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár. Informovala o tom Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Sestry a pôrodné asistentky by vedeli podľa komory pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodli.
Vedenie SKSaPA víta rozhodnutie rezortu zdravotníctva spraviť poriadok v kompetenciách. "Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli častokrát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu," konštatovala prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.
Sestry a pôrodné asistentky sa tak podľa šéfky komory čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. "Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia už aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované," zhrnula Lazorová.
Sestra bude môcť po novom na základe jej vlastného posúdenia a potreby pacienta podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávkovacom rozmedzí účinnej látky predpísanej lekároma súčasne vyhodnocovať ich účinnosť. "Sestra bude môcť na základe určenia lekára aplikovať lieky intravenózne, okrem transfúzie krvi a krvných derivátov, transfúznych liekov a kontrastných látok bez písomného poverenia," vysvetlil člen Prezídia a Rady SK SaPA Milan Laurinc.
Podľa zverejnených informácií sestra na základe rozhodnutia lekára bude po novom môcť odstraňovať stehy z primárne zhojenej rany, zavádzať či rušiť kanylu do periférnej žily. Sestra s pokročilou praxou, teda sestra, ktorá má príslušné magisterské vzdelanie a prax, bude môcť predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu či nariadiť odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom rozsahu po konzultácii s lekárom.
Na druhej strane, sestry by podľa komory vedeli pomáhať pacientovi aj v iných činnostiach, no v novej vyhláške na to nedostali šancu. Komora sestier navrhovala, aby sestra s pokročilou praxou mohla vystavovať recepty vybraných druhov liekov a dietetických potravín pre vybrané skupiny osôb. "Máme za to, že táto odborná činnosť by mohla napomôcť znížiť čakacie doby u lekárov a legalizovať činnosť, ktorú aj doposiaľ vykonávajú sestry v ambulanciách. V oblasti eZdravia sestra s pokročilou praxou by mohla čiastočne odbremeniť od tejto administratívnej činnosti lekára, ktorý by sa mohol viac venovať pacientovi. V mnohých krajinách EÚ táto kompetencia bola presunutá na sestry s pokročilou praxou, čím došlo k zvýšeniu dosahu zdravotnej starostlivosti a napríklad vo Švédsku k zníženiu užívania antibiotík," dodal Laurinc.
Komora navrhovala aj to, aby sestra mohla poskytovať informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine alebo komunite, na základe svojho vzdelania. Podľa Laurinca SKSaPA navrhovala tiež to, aby sestra mohla odsávať sekréty u osoby so zaistenými dolnými dýchacími cestami, na čo doposiaľ právo mala, ale to z novej vyhlášky vypadlo. Sestry pracujúce v odboroch intenzívnej starostlivosti sú totiž obmedzené pri tejto činnosti, pretože podľa návrhu MZ SR by nemohli odsávať sekréty z dolných dýchacích ciest u kriticky postihnutých osôb.
"V neposlednom rade sme navrhovali, aby sa sestra podieľala na realizácii výkonov v oblasti telemonitoringu a telemedicíny, pretože v dnešnej dobe plnej informačných technológií a implementácie eZdravia do praxe je táto odborná činnosť nanajvýš opodstatnená, no žiaľ, MZ SR ani tento náš návrh nezapracovalo do legislatívy," dodal člen prezídia a rady s tým, že komora musela v medzirezortnom pripomienkovom konaní podať 29 zásadných a 22 obyčajných pripomienok, nakoľko sa finálny materiál odlišoval od toho, na čom bola vzájomná dohoda počas tvorby materiálu.
http://www.topky.sk/cl/10/1683157/Dockame-sa-v-zdravotnictve-zmien--Sestry-by-mohli-po-novom-pacientom-podavat-tieto-lieky