Nominácia A. Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva sestry prekvapila. Nepríjemne

Pridané dňa: 21.03.2018

Nominácia A. Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva sestry prekvapila. Nepríjemne

(21.03.2018; www.hnonline.sk; Mediweb, , s. -; ZdN)

- Nový minister zdravotníctva by mal byť podľa sestier v prvom rade odborná a morálna autorita.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzvala Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD.. Komora tvrdí, že štátna tajomníčka dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a "jej pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctvaa rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek."

Ako uviedla sesterská komora, už viackrát rokovali so štátnou tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín. "Vo svojom rozhodovaní nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v systéme, ktorú naďalej vníma ako jej podružnú a nie integrálnu, neoddeliteľnú súčasť", uvádza komora vo svojom vyhlásení.

Ako nedostatočnú hodnotí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej komunikáciu s ministerskou sestrou, ktorej zistenia, návrhy pripomienky alebo podnety boli v drvivej väčšine prehliadané, odmietané alebo pozmenené. "Snahy ministerskej sestry o zlepšenie postavenia sestier, ošetrovateľského procesu a v konečnom dôsledku aj celého slovenského zdravotníctve boli zmarené indolenciou štátnej tajomníčky i samotného ministra. Post ministerskej sestry bol len marketingovým ťahom súčasného ministra, ktorý bol prezentovaný ako vytvorenie komunikačného rámca so zástupcami sestier avšak bez záujmu komunikovať zo strany ministerstva", dodala komora.

Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné ani s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom a dlhodobo vo verejnosti prezentovali svoje výhrady.

"Avšak na tejto nominácii vidieť, že zdravotníctvo v skutočnosti nie je prioritou budúcej vlády, keďže zostavovateľ nového vládneho kabinetu Peter Pellegriny je ochotný zobrať z rezortu zdravotníctva krízového manažéra, ktorý mal pôvodne zachrániť zdravotníctvo, ktoré je v dlhodobej kríze. Za pôsobenia súčasného ministra, ktorého členom tímu bola aj štátna tajomníčka Kalavská sa nielenže postavenie sestier a pôrodných asistentiek nezlepšilo, ale práve naopak vedie k neustálu zhoršovaniu ich postavenia, vyčerpanosti, nezáujmu mladej generácie o výkon tejto dôležitej profesie sprevádzanej pokračujúcim odlivom nielen sestier, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov do zahraničia", dodala komora.

Nový minister zdravotníctva by mal byť podľa sestier v prvom rade odborná a morálna autorita, ktorá bude otvorená chápaniu všetkých zdravotníckych profesií. "No doterajšie počiny a komunikácia s pani Andreou Kalavskou tomu nedáva žiadnu nádej", uvádza sa vo vyhlásení komory. Listom požiadala prezidenta SR Andreja Kisku, aby ju na post ministra zdravotníctva nevymenoval.

(kl)

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/nominacia-kalavskej-na-poziciu-ministerky-zdravotnictva-sestry-prekvapila-neprijemne