Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 11. - 12. 09. 2018 privítala na svojej pôde 46 sestier z Lotyšska. Pracovné stretnutie za prítomnosti Dity Rajskej, prezidentky lotyšskej sesterskej asociácie viedla Mgr. Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Oboznámila sestry z Lotyšska s činnosťou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a zároveň s postavením sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je celoeurópskym problémom, na ktorý najviac doplácajú krajiny strednej a východnej Európy, keďže nie sú dostatočne konkurencie schopné. Na druhý deň si sestry z Lotyška pozreli špecializovanú nemocnicu - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., kde ich privítal Ing. Msolly, generálny riaditeľ.Galéria