Navrhovaná úprava miezd zdravotníkov môže priniesť viac škody ako úžitku

Navrhovaná úprava miezd zdravotníkov môže priniesť viac škody ako úžitku

Pridané dňa: 23.09.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Navrhovaná vládna úprava miezd zdravotníkov môže priniesť viac škody ako úžitku

Bratislava 23. 9. 2015 – Navrhovaný vládny zákon o úprave mzdy zdravotníckych pracovníkov môže ešte viac zhoršiť súčasnú neudržateľnú situáciu s odmeňovaním zdravotníkov. Opätovne na to upozorňujú najvyšší predstavitelia stavovských a odborových organizácií s tým, že mzda sa zvýši len zdravotníkom v súkromných zdravotníckych zariadeniach, v štátnych sa naopak môže dokonca znížiť, pričom zdravotníkom v zariadeniach sociálnych služieb ostanú opäť len oči pre plač.

V skutočnosti sestry v štátnych nemocniciach (je ich asi tretina) klesnú v základnej zložke mzdy. Zatiaľ, čo podľa zákona NR SR č. 62/2012 sestra s 12 ročnou praxou mala garantovaný minimálny mzdový nárok 744,50 eur (810,50 eur so špecializáciou), vládny návrh garantuje základnú zložku mzdy len 652 eur (772,80 eur so špecializáciou). Žiaľ, najvyšší pokles základnej zložky mzdy pocítia tie najskúsenejšie sestry. „Sestra s 33 ročnou praxou klesne z minimálneho mzdového nároku z 928 eur (994 eur so špecializáciou) na 652,05 eur (772,80 eur), čo je nesystémové a demotivujúce. Naozaj, nech sa na mňa pán minister zdravotníctva nehnevá, ale už mám pocit, že žije v inej krajine, ako na Slovensku. Pýtame sa tiež pána Viliama Čisláka, nech nám ukáže výplatnú pásku takej sestry na Slovensku, ktorá zarába 2000 eur, ako to tvrdil, lebo my takú kolegyňu nepoznáme,“ hovorí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá ministrovi zdravotníctva pripomína, že do parlamentu chce predložiť zákon bez dohody so stavovskými a odborovými organizáciami napriek prísľubu jeho predchodkyne Zuzany Zvolenskej, že tak neurobí.

SK SaPA pripúšťa, že sa sestrám v neštátnych zariadeniach plat mierne navýši. Zároveň však upozorňuje na to, že v neštátnych nemocniciach je len jedna tretina sestier a platy budú „zabetónované na dvadsať rokov.“ Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. však neverí sľubom ministra zdravotníctva o tom, že sestrám v štátnych zariadeniach sa neznížia platy, nakoľko im terajšie mzdy majú upraviť príplatkami.

Najvyšší predstavitelia stavovských a odborových organizácií taktiež poukazujú na to, že od roku 2016, kedy by mal zákon platiť, stále nie je zabezpečené finančné krytie na platov zdravotníckych pracovníkov. Sľúbených 86 miliónov eur cez navýšenie platieb v zdravotníctve za poistencov štátu zo súčasných 4,16 na 5,85 percenta totiž má byť len počas dvoch mesiacov v novembri a decembri, čo pokryje dlhy nemocníc, vrátane platov lekárov a pracovníkov, ktorí nedosahujú výšku mzdy na úrovni minimálnej mzdy. „Navrhovaný koeficient pre fyzioterapeutov znamená v číselnom vyjadrení 690 eur brutto. Ak počítam správne, fyzioterapeut, ktorý má základnú mzdu cca 700 eur, nedostane nič. Fyzioterapeuti, ktorí majú základnú zložku 650 eur, mali by dostať 40 eur brutto, koľko je to vlastne v čistom?,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov Eva Solčániová.

Najvyšší predstavitelia stavovských a odborových organizácií naďalej trvajú na svojich požiadavkách, s ktorými sa chcú obrátiť aj na zákonodarcov. Prvou zásadnou požiadavkou bolo, aby zákon platil pre všetkých zdravotníckych pracovníkov bez ohľadu na to, v akom prostredí pracujú. Mal sa tak týkať nemocníc, ambulancií, kúpeľov, či zariadení sociálnych služieb. Druhou požiadavkou bolo navýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy. Kým v susednom Česku v prípade sestier či obdobne náročných povolaní dosahuje mzda 120 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, u nás to bude len niečo cez 80 %. Treťou požiadavkou je navýšenie základnej zložky mzdy o koeficient 0,03 za každé 3 roky praxe. V súčasnosti to predstavuje sumu 25,74 eura. Zdravotníctvo je špecifická oblasť, kde skúsenosti a zručnosti nadobudnuté rokmi praxe sú neoceniteľnou devízou pre pacienta, ale aj pre systém samotný. Tento koeficient by navyše pôsobil ako jeden zo stabilizačných faktorov pre zotrvanie v náročnom zdravotníckom povolaní.