Ministerstvo zdravotníctva: Nová ministerská sestra: "Poďme hľadať riešenia, ako to ide, nie ako to nejde"

Pridané dňa: 19.03.2018

Ministerstvo zdravotníctva: Nová ministerská sestra: "Poďme hľadať riešenia, ako to ide, nie ako to nejde"

(17.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 22:14, s. -; vef)

Novou ministerskou sestrou je od 15. marca Darina Dányiová. Na pozíciu riaditeľky Odboru ošetrovateľstva MZ SR prichádza zo Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Darina Dányiová uspela vo výberovom konaní, do ktorého ju nominovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Foto: TASR

Popis: Zdravotníctvo, ilustračné foto

Darina Dányiová je dlhoročnou skúsenou sestrou, začínala v Nemocnici na Kramároch, následne pracovala v Nemocnici v Ružinove, väčšinu doterajšej profesionálnej kariéry následne strávila v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave odkiaľ prichádza na pozíciu ministerskej sestry, resp. riaditeľky Odboru ošetrovateľstva MZ SR.

"Teším sa na túto príležitosť a verím, že budem prínosom pri postupnom zlepšovaní podmienok v oblasti ošetrovateľstva. Ministerstvo zdravotníctva už zaviedlo do praxe viacero krokov, ktoré postupne zlepšujú podmienky sestier a verím, že budem prínosom pri tvorbe aj tých zatiaľ rozpracovaných. Jedným z kľúčových je napríklad aj zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude taktiež znamenať výrazný posun v systéme ako takom," povedala Darina Dányiová, nová ministerská sestra.

"Sme presvedčení, že odbor ošetrovateľstva má dôležité postavenie pri riešení problematiky sestier a disponuje dostatočnými kompetenciami na to, aby tvoril a pripravoval opatrenia v prospech sestier. Veríme, že jeho nová líderka naplno využije všetky tieto nástroje v prospech sestier a zdravotníckych pracovníkov v oblasti ošetrovateľstva, tešíme sa na spoluprácu," uviedol minister zdravotníctvaTomáš Drucker.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek intenzívne rieši problémy týkajúce sa sestier. Dôkazom sú mnohé konkrétne riešenia.

Zvýšili sme kompetencie zdravotníckych asistentov, ktorí tak dokážu veľmi efektívne odbremeniť sestry od náročnej práce. Zároveň sa povolanie zdravotného asistenta stalo atraktívnejším aj pre samotných študentov.

Ministerstvo zdravotníctva sa intenzívne spoločne s komorou sestier a pôrodných asistentiek venovalo aj príprave návrhu kompetencií sestier a zdravotníckych pracovníkov. Cieľom bolo určiť transparentný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a následne tomu prislúchajúcim kompetenciám.

Novinkou je aj to, že sestry s pokročilou praxou môžu predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, zoznam je presne definovaný, pôjde napríklad o podložky, plienky či náplasti, a podávať lieky na tíšenie bolesti a proti horúčke. Ministerstvo zdravotníctva chcelo týmto krokom zjednodušiť systém poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zároveň s predpokladom efektívnejšieho využívanie finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia.

Ministerstvo zdravotníctva sa snaží aj o zlepšenie podmienok v nemocniciach. Do zdravotníckych zariadení investuje prostredníctvom kapitálových výdavkov. V minulom roku viac ako 70 mil. eur a tento rok sa nemocnice môžu uchádzať o podobnú sumu. Tieto peniaze sú určené napríklad na prístrojové vybavenie, ktoré uľahčí prácu aj samotným sestrám.

Okrem toho MZ SR realizuje centrálne obstarávanie na nemocničné postele, ktoré zvýšia kvalitu poskytovanej starostlivosti pacientom a takisto uľahčia prácu sestrám. Predpokladáme, že do nemocníc už čoskoro príde až takmer 7 tisíc nových polohovateľných postelí. Takáto významná obnova tu nikdy nebola.

Intenzívne spolupracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR , postupne riešime problematiky, ktoré sa rezortne prelínajú. V minulom roku sme našli zhodu a prijali sme opatrenia, ktoré zlepšia podmienky sestier v zariadeniach sociálnych služieb. Naším cieľom je, aby v zariadeniach sociálnych služieb bola klientom zabezpečená komplexná ošetrovateľská starostlivosť, so zameraním na prevenciu, aby sa ich zdravotný stav nezhoršoval a nebola potrebná následná hospitalizácia. Po novom nie sú určené výkony, ktoré sa preplácajú, ale ošetrovateľská starostlivosť sa hradí paušálne.

Na základe zmien získajú domovy sociálnych služieb ročne približne 12 miliónov eur na ošetrovateľskú starostlivosť. Čo je 93-násobne viac ako v roku 2016.

Zároveň v spolupráci s ministerstvom práce pracujeme na novom zákone o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý plánujeme mať hotový v tomto roku.

Venujeme sa aj vzdelávaniu sestier. Spolu s rezortom školstva pracujeme na zavedení štipendií pre študentov ošetrovateľstva.

autor: vef

-END

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Ministerstvo-zdravotnictva-Nova-ministerska-sestra-Podme-hladat-riesenia-ako-to-ide-nie-ako-to-nejde-298876