Minister zdravotníctva Viliam Čislák už nie je ministrom všetkých zdravotníkov

Pridané dňa: 04.08.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Minister zdravotníctva Viliam Čislák už nie je ministrom všetkých zdravotníkov

Bratislava 3. 8. 2015 – Minister zdravotníctva Viliam Čislák už nie je ministrom všetkých zdravotníkov, nakoľko neháji ich záujmy. Zhodli sa na tom spoločne najvyšší predstavitelia šiestich stavovských a odborových organizácií, ktorým sa počas rozporového konania k zákonu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov nepodarilo v rokovaniach vôbec nič dosiahnuť.

V rámci rozporového konania sa zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR stretli postupne so všetkými predstaviteľmi stavovských a odborových organizácií, ktoré k novele zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách podali zásadné pripomienky. Zdá sa však, že skôr formálne, nakoľko nedošlo k žiadnej dohode. „Minister, ktorý vie, že s fungovaním zdravotníctva je nespokojných viac než 43 % občanov Slovenska a takmer 60 000 zdravotníkov, nerobí nič preto, aby im zlepšil situáciu, čo je nemysliteľné. Pritom on sám by mal byť tým, ktorý sa zasadzuje o zlepšenie systému a bojuje za to, aby sa okrem iného našli peniaze aj na zvýšenie platov. V civilizovanej kultúre by malo byť predsa normálne, že ak minister pozná problémy zdravotníkov, bude sa ako prvý sám najviac zasadzovať za to, aby si ich udržal v krajine a patrične ocenil. Inak mu systém nebude fungovať. Ale o to tu asi nejde, aby systém fungoval. Ide o to, aby znášal pre niekoho zlaté vajcia,” konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.. Za tri a pol roka vládnutia sa dajú urobiť systémové zmeny týkajúce sa aj verejného poistenia, ktoré umožnia poskytovateľom ukladať povinnosti týkajúce sa výšky základnej mzdovej zložky. Návrh zákona sa nepripravoval týždeň, na prípravu kompenzácie zo štátneho rozpočtu bol dlhý čas.

Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Ing. Marián Hudák, MPH a prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Bc. Janka Strápková zase pracovné rokovanie charakterizovali ako myšlienkovú obmedzenosť, neochotu počúvať a pochopiť argumenty zo strany zástupcov MZ SR, ba až arogantné správanie, ktoré sa prejavovalo napríklad používaním pracovného telefónu počas rokovania, či absenciou protokolu o prerokovaní pripomienok. „OZ SaPA považuje predložený návrh zákona za výsmech sestrám a pôrodným asistentkám. Ministerský návrh zavádza dve kasty sestier a pôrodných asistentiek a negarantuje ani len sestrám v štátnych zariadeniach mzdu, ktorú dosahujú už teraz. OZ SaPA použije všetky prostriedky, ktoré budú v jeho možnostiach na to, aby si sestry a pôrodné asistentky vydobyli spravodlivú odmenu!," uviedla predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká.

Spoločný nesúhlas zdravotníkov má podľa prezidentky Slovenskej komory fyzioterapeutov Evy Solčániovej manifestovať odpor k praktikám MZ SR. „Spoločný postup nemá založiť revolúciu ale ukázať, že alibizmus vládnuci na MZ SR už zdravotníci nebudú mlčky znášať ale otvorene naň poukážu. Predstavitelia komôr sa zrejme zhodnú v tom, že na MZ SR sa vytratila úcta a rešpekt k zdravotníkom. Systém rokovania “takto sme to povedali a takto to bude”, naznačuje že MZ SR nepovažuje ani komory a ani zdravotníkov za svojich partnerov. Argument “Nie sú peniaze” v takom systéme rokovania zdravotníkov nezaujíma. Peniaze sú a pre zdravotníkov sa musia nájsť. A musí sa nájsť aj vôľa rešpektovať dohody o znení návrhu zákona, inak zdravotníci nebudú ticho,” dodala prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov Eva Solčániová, ktorej sa osobne dotklo, že minister Čislák si nenašiel čas, aby sa zúčastnil na čo len jedinom (hoci aj formálne) stretnutí o pripomienkach.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasia s tým, aby návrh zákona bol v tichosti od 01.01.2016 prezentovaný ako zvýšenie platov zdravotníkov s ďalšou valorizáciou v budúcnosti. Nie je to pravda. Návrh zákona je nespravodlivý, lebo neobsahuje žiadnu zábezpeku, že poskytovateľ v konečnom dôsledku skutočne aj zvýši odmenu zamestnanca. Diskriminácia jednotlivých povolaní priamo vyplýva z nezohľadnenia náročnosti práce jednotlivých povolaní. Príklad, ktorý skutočne skicuje diskrimináciu je koeficient stanovený pre záchranára a koeficient napr. pre farmaceuta.