Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Pridané dňa: 08.03.2016

Vážené kolegyne, sestry,
Milé priateľky, ženy,

Dovolte mi, aby som Vám ako člen Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek zablahoželal k Vášmu dnešnému sviatku "Medzinárodnému dňu žien", a poprial Vám mnoho síl vo Vašom boji za zlepšenie pracovných podmienok, ale hlavne viac úcty zo strany nás mužov.

Prajem pekný deň

S úctou

Milan Laurinc