Medzinárodný deň sestier je spomienkou na narodenie Florence Nightingalovej

Pridané dňa: 12.05.2017

Medzinárodný deň sestier je spomienkou na narodenie Florence Nightingalovej

(12.05.2017; www.zenskyweb.sk; , , s. -; Redakcia)

Zdravotné sestry po celom svete dnes oslavujú svoj sviatok. Slávi sa ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingalovej z Británie. Na Slovensku sa zaužíval aj názov Medzinárodný deň ošetrovateľstva.

Medzinárodná rada sestier (ICN) so sídlom v Ženeve pripomína každý rok tento deň napríklad publikovaním a distribuovaním materiálov pre sestry na celom svete. Členom ICN je aj Slovenskákomora sestier a pôrodných asistentiek. ICN zaujíma stanoviská v oblastiach, akými sú úloha sestier v zdravotníckych zariadeniach, dobré sociálno-ekonomické postavenie sestier a riadne fungujúce zdravotnícke systémy, a sústreďuje sa na samotnú profesiu sestier.

V roku 1899 založená ICN predstavuje najvýznamnejšiu medzinárodnú organizáciu zoskupujúcu zdravotnícky personál. Spravujú ju sestry; cieľom ich práce je zabezpečovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete, solídnu zdravotnícku politiku všade na planéte, zlepšovať odbornú prípravu sestier, ako aj zaistiť samotnú existenciu profesie sestier na medzinárodnej úrovni tak, aby ju rešpektovali na všetkých úrovniach. Rada sa usiluje, aby sestry predstavovali a boli ponímané ako kompetentný personál prinášajúci spokojnosť pacientom. Medzinárodná rada sestier zastrešuje národné asociácie, prípadne komory sestier, a reprezentuje vyše 13 miliónov stredných zdravotníckych pracovníkov na svete.

Foto: Shutterstock

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) si každý rok pripomína Medzinárodný deň ošetrovateľstva seminárom. Zároveň sa 12. máj stal príležitosťou, keď sa sestrámudeľuje cena Biele srdce. Za symbol sestier bolo srdce bielej farby oficiálne vybrané v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.

Florence Nightingalová sa narodila 12. mája 1820 v talianskom meste Florencia, podľa ktorého dostala krstné meno. Jej rodičia William Edward a Frances Nightingalovci boli dva roky na svadobnej ceste. Počas nej sa im narodila v talianskom meste Neapol najskôr Parthenope, potom o rok neskôr vo Florencii Florence. Tá sa postavila proti dobovým konvenciám a odmietla zostať ženou v domácnosti. Za životnú dráhu si vybrala zdevalvovanú profesiu ošetrovateľky, vyhradenú pre chudobných.

Najväčším a najvýraznejším prejavom jej angažovania sa pre profesiu bola účasť v krymskej vojne. Prepukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Nightingalovú na Krym. Odcestovala tam 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. V lokalite Uskudar vyčistili a upravili miestnu nemocnicu a podarilo sa im znížiť úmrtnosť ranených zo 40 na dve percentá. Jej návrat do Británie 7. augusta 1857 bol triumfálny. Florence Nightingalová obetovala celý život podpore ošetrovateľstva. Založila školu pre zdravotné sestry nesúcu jej meno. Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe.

ZDROJ: SITA

http://zenskyweb.sk/clanok/36992-medzinarodny-den-sestier-je-spomienkou-na-narodenie-florence-nightingalovej