Lumen: Prestrelka medzi sestrami a ministerstvom zdravotníctva pokračuje

Pridané dňa: 13.07.2015

~~Prestrelka medzi zdravotnými sestrami a ministerstvom zdravotníctva pokračuje

 (10.07.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 4/22; Jarmila Vilhanová / Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka:

"Prestrelka medzi zdravotnými sestrami a ministerstvom zdravotníctva pokračuje. Dôvodom je návrh zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorých Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek považuje za diskriminačný. Delí totiž zdravotníkov na štátnych s garantovanou mzdou a neštátnych, ktorí naďalej budú robiť za minimálne mzdy. Pokračuje redaktorka Jarmila Vilhanová."

Jarmila Vilhanová, redaktorka:

"Komora sestier a pôrodných asistentiek neskrýva sklamanie. Ako uviedla prezidentka komory Iveta Lazorová, ministerstvo do návrhu zákona nezakomponovalo ani jednu ich požiadavku, najmä nerieši platy zdravotníckych pracovníkov v neštátnych zariadeniach."

Iveta Lazorová, prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Napriek tomu, že všetci sme platení z verejných zdrojov, z verejného zdravotného poistenia, tento zákon ošetruje iba sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v štátnych zariadeniach."

Jarmila Vilhanová:

"Prezidentka komory Lazorová považuje argument ministerstva, že nemá dosah na neštátne zariadenia za neodôvodnený."

Iveta Lazorová:

"Keď si zoberieme, že v prípade lekárov nebol problém zabezpečiť aj v neštátnych zariadeniach platy lekárom, tak myslíme si, že aj u ostatných zdravotníckych pracovníkov by to malo robiť rovnako. V opačnom prípade to budeme chápať ako diskrimináciu."

Jarmila Vilhanová:

"Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla pripomenul, že poriadok v platových tabuľkách je možné v prvej fáze realizovať iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach. So zástupcami jednotlivých profesií vrátane sestier rokujú už 2 roky."

Peter Bubla, hovorca ministerstva zdravotníctva:

"Dokonca návrh v rámci pracovných stretnutí vo verziách aj pripomienkovali. Zákon ide riadnym pripomienkovým konaním, v rámci ktorého sa k nemu môžu vyjadriť všetky strany."

Jarmila Vilhanová:

"To sa sestry aj chystajú urobiť. Obrátiť sa chcú aj na poslancov, ktorí budú zákon schvaľovať v septembri. Osloviť plánujú aj prezidenta. Podmienky sa sestry snažia dojednať bez toho, aby traumatizovali spoločnosť, tak ako lekári keď bojovali za lepšie platové podmienky."