Košická Univerzitná nemocnica hľadá cez inzerát zdravotníckych záchranárov na miesta sestier špecialistiek

Košická Univerzitná nemocnica hľadá cez inzerát zdravotníckych záchranárov na miesta sestier špecialistiek

Pridané dňa: 29.12.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Košická Univerzitná nemocnica hľadá cez inzerát zdravotníckych záchranárov na miesta sestier špecialistiek

Bratislava 29. 12. 2015 – V štátnych nemocniciach predsa len začali nahrádzať sestry zdravotníckymi záchranármi napriek tomu, že to legislatíva nedovoľuje. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má dôkazy o tom, že Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice dokonca cez inzerát na svojej stránke hľadá zdravotníckych záchranárov na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny napriek tomu, že to Vyhláška nepovoľuje. Inzerát zverejnili tri týždne potom, čo dali sestry v Košiciach hromadné výpovede.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ešte v nedeľu 27. decembra 2015 upozornila verejnosť na porušovanie zákona v súvislosti s neoprávneným zamestnávaním zdravotníckych záchranárov na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny (AIM) a Jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR krivo obvinilo predstaviteľov SK SaPA z klamania a zavádzania, sestry a pôrodné asistentky nebudú už ďalej prehliadať porušovanie zákona. „Minister zdravotníctva Viliam Čislák nás ústami svojej hovorkyne obviňuje z klamstva. Pravda je však taká, že v samotnom rezorte zdravotníctva sa prehliada porušovanie zákona a podporuje neférové nahrádzanie sestier a pôrodných asistentiek vo výpovediach, lebo na Slovensku sa za nich nedá nájsť adekvátna náhrada,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Zamestnávanie zdravotníckych záchranárov v nemocnici na pozíciách sestry správach Slovenskej televízie potvrdil aj prezident Asociácie štátnych nemocníc, podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre Jozef Valocký. Predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. však opätovne zdôrazňuje, že zdravotnícky záchranár ako erudovaný profesionál môže pracovať v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ale len na oddeleniach Urgentného príjmu. Pre prácu na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny a Jednotkách intenzívnej starostlivosti nemá potrebnú odbornú spôsobilosť. „Zdravotnícki záchranári v žiadnom prípade nemôžu pôsobiť na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny, či už, ide o lôžkovú časť, ambulantnú časť, alebo operačnú sálu, pretože na to nemajú patričnú odbornú spôsobilosť a môžu spôsobiť priame ohrozenie kvality špecializovanej intenzívnej starostlivosti a života pacientov,“ konštatuje predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., ktorý opätovne vyzýva riaditeľov zdravotníckych zariadení, aby dodržiavali platnú legislatívu v oblasti personálneho zabezpečenia ústavných zdravotníckych zariadení, a aby vykonali kontroly a vyvodili z nich opatrenia.
Na základe Výnosu MZ SR musia byť v každej zmene na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní sestra na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny maximálne dvaja pacienti, na Jednotkách intenzívnej starostlivosti maximálne traja pacienti. Do tohto počtu sa nezarátava sestra, ktorá poskytuje anestéziologickú starostlivosť na operačnej sále. V každej zmene musí byť najmenej jedna sestra špecialistka s príslušným profesijným titulom. Vzhľadom na akútny stav pacientov a náročnosť pracovných činností je nevyhnutné, aby bol v každej zmene na týchto pracoviskách k dispozícii jeden zdravotnícky asistent, alebo sanitár. Bez dostatočného počtu zdravotníckeho personálu by mohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu kvality špecializovanej intenzívnej starostlivosti a života pacientov. Zdravotnícky asistent je súčasťou tímu ústavných zdravotníckych zariadení, ale nenahrádza sestru.