Iveta Lazorová: Radšej žiadny zákon ako zlý

Pridané dňa: 13.10.2015

~~Radšej žiadny zákon ako zlý

 (13.10.2015; Pravda; mut. , názory , s. 31; Iveta Lazorová)

Iveta Lazorová prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Návrh zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorý oni sami odmietajú, nie je finančne krytý, navyše je diskriminačný a nesystémový.

Zdravotníci upozorňujú zákonodarcov, že nesúhlasia s predloženým návrhom pre zásadné nezhody. Prvou je pôsobnosť zákona iba pre zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Druhým problémom sú nízke navrhované koeficienty pre jednotlivé kategórie pracovníkov, pri ktorých sa nezohľadňuje vzdelanie ani náročnosť práce, ktorú vykonávajú.

Treťou chybou je absencia zohľadnenia rokov praxe pre výpočet základnej zložky mzdy. Pritom upozorňujeme, že zamestnanci štátnej a verejnej správy, ktorí sú takisto platení z verejných zdrojov, majú túto časovú postupnosť zachovanú.

Zákon v tejto podobe nám ponúkal predseda vlády už pred dvoma rokmi po akcii "Stanové mestečko", no my sme to odmietli, pretože sa netýkal neštátnych zariadení. Teraz nám ponúkajú judášsky groš opäť, iba rozšírili jeho pôsobnosť aj pre neštátne ústavné zariadenia.

Opäť návrh zákona odmietame, pretože nebude mať dosah na sestry a ostatných zdravotných zamestnancov, ktorí pracujú v ambulantných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb či v školách. A nebudeme mať po 25 odpracovaných rokoch posun v mzde, čo bude demotivujúce a určite nie stabilizujúce.

Predsa je nemysliteľné, aby sestra či pôrodná asistentka, ktorá je zamestnaná v systéme 24 rokov, mala rovnakú mzdu ako sestra či pôrodná asistentka, ktorá pracuje tri roky. Už samotné skúsenosti a klinické myslenie, ktoré sa nadobúdajú počas rokov výkonu praxe, sú dôležitým faktorom pre udržanie kvality starostlivosti a benefitom pre pacienta. Štúdie dokazujú, že skúsené a vzdelané sestry či pôrodné asistentky sa výraznou mierou podieľajú na znižovaní úmrtnosti pacientov.

Štát ako akcionár najväčšej poisťovne zlyháva pri kontrole nakladania s finančnými prostriedkami poistencov, o čom svedčia posledné medializované kauzy. Je absurdné, aby manažéri inštitúcie, ktorej úlohou je zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre občanov, zarábali sumy, z ktorých sa nám krúti hlava. Pritom sestry v agentúrach domácej starostlivosti majú uznané, no neuhradené, výkony vo výške takmer 50 percent celkových výkonov. To znamená, že polovicu práce urobia zadarmo, pretože je to "nad limit ich zmlúv so zdravotnou poisťovňou".

Hyenizmus najhrubšieho zrna sa prejavuje aj v uhrádzaní za výkony, ktoré pacientom sestry v domácnosti či v zariadeniach sociálnych služieb poskytujú, pričom ich cena je výsmechom. Nie je mysliteľné, aby si ľudia na vysokých postoch v poisťovni vyplácali státisícové odmeny, pričom napríklad sestry za hodinu podávania infúzie v domácnosti pacienta dostanú úhradu od poisťovne ani nie jedno celé euro! Aká je cena našej hodinovej práce?

Preto Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opätovne vyzýva poslancov: radšej žiadny zákon, ako zlý zákon. Návrh rozpočtu počíta na budúci rok s platbami za poistencov štátu vo výške 4,3 percenta, pričom na navrhnuté platy zdravotníkov bypotreboval prinajmenšom 4,45 percenta. To nerátame navýšenie platov v súvislosti s globálnym nárastom minimálnej mzdy na 405 eur pre nízkopríjmových zamestnancov.

Zadlženosť nemocníc, ktorá v súčasnosti predstavuje vyše 300 miliónov eur, tak bude iba narastať. Reálna cena za výkony sa cez klasifikačný systém DRG dodnes nestanovila a ani nestanoví, pretože by sa tak ako pri ostatných segmentoch ukázalo, aké podhodnotené sú výkony zdravotnej starostlivosti, aký rozdiel je medzi reálnou cenou a cenou, ktorú zaplatia poisťovne.