Hospodárske noviny: Sestrám by opäť mala stačiť stredná škola

Pridané dňa: 06.07.2017

Sestrám by opäť mala stačiť stredná škola

(06.07.2017; Hospodárske noviny; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 4; Zuzana Matuščáková)
VZDELÁVANIE
Česi aj napriek smernici umožnia pracovať zdravotníčkam bez bakalára
Zuzana Matuščáková
Bratislava - Zdravotných sestier na Slovensku je málo, zhodujú sa zainteresovaní. Ale v názoroch na to, ako trend zvrátiť, sa rozchádzajú. Ministerstvo zdravotníctva analyzuje možnosť, že by sestry nepotrebovali vysokú školu. Ich profesijná komora sa zmäkčeniu pravidiel bráni.
Česká zmena
"Viaceré európske krajiny, ktoré dnes riešia problémy a nedostatok sestier, diskutujú aj na tému prípadných úprav systémov ich vzdelávania," vysvetlila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zmenu schválili koncom apríla aj u našich západných susedov, bakalársky stupeň štúdia už nebude potrebný. Po novom majú stačiť štyri roky strednej zdravotníckej a rok vyššej odbornej školy. S podobným modelom by súhlasil predseda zdravotníckeho výboru a poslanec SNS Štefan Zelník. Pred letom preto zvolal rokovanie, kde sa o probléme diskutovalo. "Najprv musíme zistiť, v akom stave sa nachádzame, aké kapacity majú stredné zdravotnícke školy a či by sme to vedeli zvládnuť podľa vzoru Českej republiky," vysvetlil. Európska únia nám totiž prikazuje minimálne štandardy, ktoré spĺňať musíme. V roku 2005 sme prijali eurosmernicu o vzájomnom uznávaní kvalifikácií a sestry po novom museli absolvovať aj vysokú školu. České ministerstvo zdravotníctva však vysvetľuje, že aj po úprave budú európske normy spĺňať. Zelník tvrdí, že vo svojej praxi sa stretol s rôznymi typmi sestier a najlepšie skúsenosti má práve s tými, ktoré absolvovali strednú zdravotnícku školu. Podľa neho získavajú prirodzený vzťah k pacientom a mentálne sú niekde inde ako tie, ktoré chodia napríklad na poľnohospodársku školu a potom si dorobia "výšku".
Sestry hovoria nie
"Je zvláštne, že v súčasnosti je vôbec potrebné zdôvodňovať vysokoškolské vzdelanie sestier," oponuje prezidentka komory sestier Iveta Lazorová a dodáva, že ani nemajú možnosť využiť svoje vedomosti naplno. Celý systém - medicínsky model, tradičná organizácia pracovísk, legislatíva, postoje lekárov i verejnosti, podľa nej neumožňujú naplno preukázať odbornosť tejto profesie. "Čo je najmä na škodu pacientov," dodáva. To je podľa nej jedným z dôvodov, prečo zdravotné sestry odchádzajú. Podobný názor má aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, ktorá bola na čele sestier v minulosti. Klesajúci záujem o štúdium podľa nej nevyrieši zmena filozofie vzdelávania sestier a tiež nepritiahne viac kvalitných študentov.
Rozdiel v platoch
Iniciatívu zdravotníckeho výboru však naplno podporujú stredné zdravotnícke školy. Denné pomaturitné štúdium v odbore diplomovaná sestra je 3-ročné. "Je nelogicky rovnako dlhé pre maturantov zo zdravotníckych škôl ako, aj pre absolventov z iných typov škôl," vysvetľuje Miroslav Sekula z Asociácie stredných zdravotníckych škôl, rád by rozdiely zohľadňoval. Lekár Peter Makara tiež upozorňuje na to, že je rozdiel medzi sestrou v ordinácii u všeobecného lekára a takou, ktorá pracuje na chirurgii v nemocnici. "Vysoko vzdelané sestry s certifikátmi sú určite nutné, ale nie každá ambulancia vyžaduje takúto kvalifikáciu," hovorí a dodáva, že to tiež znamená vyššie výdavky, keďže tieto sestry si zaslúžia vyššie platy. V diskusiách o vzdelávaní sestier by podľa Zelníka mali pokračovať ihneď po lete, dovtedy majú stredné zdravotnícke školy aj ministerstvo navrhnúť možné varianty.
Počet zdravotných sestier na 1 000 obyvateľov v EÚ
Nemecko 13,1
Luxembursko 12
Írsko 11,9
Belgicko 10,6
Holandsko 10
Francúzsko 9,6
Slovinsko 8,6
Veľká Británia 8,2
Rakúsko 8
Česko 7,9
Litva 7,6
Maďarsko 6,4
Taliansko 6,2
Portugalsko 6,1
Slovensko 5,8
Estónsko 5,7
Poľsko 5,2
Španielsko 5,2
Lotyšsko 4,8
Je zvláštne, že je vôbec potrebné zdôvodňovať vysokoškolské vzdelanie sestier.
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory zdravotných sestier
FOTO:
Dôvodom odchodu sestier sú aj peniaze. Na jeseň 2013 sa pre svoje požiadavky utáborili pred Úradom vlády.