Hodnotenie sústavného vzdelávania

Pridané dňa: 23.01.2017

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek každý mesiac zasiela, sestrám a pôrodným asistentkám e-mailom informáciu o tom, že im v predchádzajúcom mesiaci skončilo hodnotiace obdobie. V e-maily je tiež uvedená informácia o tom, že pokiaľ sa do troch mesiacov takáto sestra, alebo pôrodná asistentka, neprihlási na hodnotenie sústavného vzdelávania, bude jej hodnotiace obdobie ukončené s výsledkom nesplnil a následne odoslané Rozhodnutie o doplnení vedomostí so stanovenou lehotou na odstránenie.

Cieľom komory pri odosielaní týchto e-mailov je pripomenúť sestrám a pôrodným asistentkám, že im skončilo hodnotiace obdobie, a aby sa nezabudli na hodnotenie sústavného vzdelávania prihlásiť.

Každý takýto e-mail je odosielaný do tej e-mailovej schránky, ktorú má sestra, alebo pôrodná asistentka uvedenú vo svojom profile v časti e-mailové adresy, uvedený ako primárny. Prosíme Vás, aby ste si cez portál aktualizovali Vaše osobné údaje.

Ďakujeme.

Mgr. Jana Slováková, PhD.
Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Jana Slováková, PhD.

Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a PA

Vedúca RC HSV ŽSK

Regionálne centrum hodnotenia SV

Slovak Chamber of Nurses and Midwives

M. R. Štefánika 822/11

Žilina 010 01

Mobil: 0917 753 587

Pevná linka: 041 381 02 19