denník Pravda: Srdce za starostlivosť a ľudskosť

Pridané dňa: 13.05.2017

Srdce za starostlivosť a ľudskosť

(13.05.2017; Pravda; mut. , správy , s. 6; Zlatica Beňová)

Zlatica Beňová (c) Bratislava

Za posledné roky sa v zdravotníctve zmenili hlavne pacienti. Je ich oveľa viac a sú menej empatickí voči druhým. Aj preto je pre zdravotné sestry vzácne, ak im pacient povie: Ďakujem. Zdravotníčky a zdravotníci, ktorí o takéto slová stoja a v práci nechali svoje srdce, si včera v bratislavskom hoteli Saffron prevzali ocenenie s príznačným názvom Biele srdce. Denník Pravda bol mediálnym partnerom tejto udalosti, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa sestier (12. máj).

Podujatie organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá v piatok ocenila 31 zdravotných sestier v piatich kategóriách. Aj takto sa im poďakovala za ich prácu. Šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková odovzdala cenu za celoživotný prístup profesorke a dekanke Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Anne Eliašovej, ktorá celý život zasvätila vzdelávaniu iných, seba nevynímajúc.

"Málokto si uvedomuje, aké ťažké je poskytnúť starostlivosť naraz pätnástim či dvadsiatim pacientom, potešiť úsmevom či povzbudzujúcimi slovami a odchádzať z práce s plnou hlavou starostí, či sme všetko urobili tak, ako sme mali a na nič nezabudli," pripomenula prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová, ktorá verí, že sa sestry čoskoro dočkajú patričného uznania, ktoré si právom zaslúžia.

Medzi ocenenými bol jeden muž. Peter Bruchala (53) z banskobystrickej fakultnej nemocnice sa pôvodne vyučil za automechanika, nakoniec skončil ako sestra špecialistka na urgentnom príjme. V zdravotníctve je od roku 1998. "Najskôr som pracoval ako sanitár, bolo to dvojročné štúdium, potom som si doplnil vzdelanie sestry a neskôr som získal aj diplom. Keďže som chcel pracovať samostatne, spravil som si špecializáciu aj ďalšie školy," uviedol. Oceneniu sa potešil. "Bol som veľmi prekvapený. O to viac si to vážim, pretože sa našli ľudia, ktorí si všimli, že sa nevenujem len sebe, ale aj ľuďom," povedal s tým, že najkrajšia odmena pre neho je, ak pacient po úraze alebo po prekonanej chorobe príde za ním a povie "ďakujem". To je tiež moment, ktorý ho ženie každý deň do práce.

Za starostlivosť a ľudskosť k pacientom i obetavú prácu si Biele srdce domov odniesla aj Melinda Rancsóová (47) z Chotína pri Komárne. "Som veľmi šťastná, že som dostala toto ocenenie. Myslím si, že nepatrí len mne, ale všetkým sestrám," reagovala. Hovorí, že za posledné roky sa v zdravotníctve zmenili hlavne pacienti. "Je to veľký rozdiel, ak porovnávam súčasnosť s minulosťou, sme trocha iní, nechápeme sa navzájom, chýba nám empatia," podotkla. Melinda Rancsóová pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Komárne. Je to podľa nej náročná a ťažká práca, no rozhodnutie, že išla týmto smerom, nikdy neoľutovala.

Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti, tento rok sa konal jubilejný, 10. ročník odovzdávania tohto ocenenia.

(c) Autorské práva vyhradené

V pondelkovom vydaní si prečítajte príbeh Anny Eliašovej

----

Foto:

Anna Eliašová (v strede) získala ocenenie Biele srdce za celoživotný prínos v ošetrovateľstve. Na snímke spolu so šéfredaktorkou denníka Pravda Norou Sliškovou a zástupcom šéfredaktorky Jakubom Prokešom. FOTO PRAVDA: ROBERT HÜTTNER (c) AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

-----

Ocenenie Biele srdce dostali

Kategória: Sestra v praxi

Peter Bruchala, oddelenie urgentného príjmu v Nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Adriana Dávidová, Liečebňa pre dlhodobo chorých Želiezovce

Jana Fabianová, ambulancia úrazovej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Denisa Hladká, dermatovenerologická ambulancia Liptovský Mikuláš

Nadežda Hriňáková, interné oddelenie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Paulína Hudáková, Hospic Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici

Helena Jančiarová, interné a geriatrické oddelenie Nemocnica vo Zvolene

Marianna Kličová, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom

Hedviga Kurcinová, Dialyzačné stredisko pre deti Košice

Anna Pirchanová, pracovala v ambulancii praktického lekára aj v stredisku štátnej športovej reprezentácie v Bratislave

Slavomíra Prokšejová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci

Melinda Rancsóová, Jednotka intenzívnej starostlivosti interného lekárstva, Všeobecná Nemocnica Komárno

Monika Sklenárová, úseková sestra v Nemocnici sv. Michala v Bratislave

Valéria Toporcerová. diabetická ambulancia v Levoči

Daniela Trebichalská, pracovala na onkologickom a neskôr i na neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Kategória:

Pôrodná asistentka v praxi

Martina Dideková, gynekologicko-pôrodnícka klinika Univerzitná nemocnica Bratislava

Alžbeta Husová, pôrodná asistentka, Všeobecná Nemocnica Komárno

Drahomíra Korpová, pôrodná asistentka, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach

Viera Milanová, pôrodná asistentka, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove

Kategória: Sestra manažér

Zdenka Čavarová, manažérka, Fakultná nemocnica Nitra

Darina Dányiová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Univerzitná nemocnica Bratislava

lldikó Kisová, pôrodná asistentka, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Mária Lenártová. námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Železničná nemocnica Košice

Iveta Pastieriková, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica s poliklinikou Prievidza, pracovisko Bojnice

Zdenka Zámečníková. hlavná sestra, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante

Kategória: Sestra pedagóg

Zuzana Bystrická, pedagogička na Strednej zdravotníckej škole Nové Zámky

Júlia Hudáková. vedúca odbornej praxe na Strednej zdravotníckej škole v Nitre

Anna Murgová. docentka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva v Prešove

Mária Šupinová, docentka ná Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Mária Zanovitová, odborný asistent, interný audítor kvality a koordinátorka študijných programov Univerzity tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória:

Za celoživotný prínos

profesorka Anna Eliašová,

pôvodným povolaním pôrodná asistentka, v súčasnosti zastáva funkciu dekana Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, bola vymenovaná za odborného experta Akreditačnej komisie pri ministerstve zdravotníctva pre odbor pôrodná asistencia