Deň sestier v Starej Ľubovni

Deň sestier v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 26.05.2017


Dňa 15. mája 2017 zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, n.o. slávnostný odborný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si celý svet pripomína 12. mája. V tento deň si pripomíname dôležitosť poslania sestier a ich význam pre spoločnosť.

Slávnostné odborné podujatie otvorila prezidentka RKSaPA v Starej Ľubovni PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., ktorá v úvode privítala hosí, medzi nimi Prezidentku SKSaPA Mgr. Ivetu Lazorovú, dipl. p.a, predsedníčku Kontrolného výboru SKSaPA Mgr. Ivetu Michalcovú, riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice MUDr. Petra Bizovského, MPH, námestníčku riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Annu Mačugovú, podpredsedníčku Základnej odborovej organizácie Zväzu zdravotníkov pri Ľubovnianskej nemocnici Janku Matfiakovú. Slávnostného podujatia sa zúčastnilo 130 sestier a pôrodných asistentiek a pozvaní hostia. Na podujatí odzneli odborné prednášky.
Tento slávnostný deň je už tradične spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce, ktorým oceňujeme sestry a pôrodné asistentky za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Symbol bieleho srdca vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou práce sestier. Zároveň biele srdce ako symbol spája a zjednocuje sestry z celého sveta. Pri tejto príležitosti sme ocenenie na regionálnej úrovni odovzdali trom sestrám. Na základe doručených návrhov rada regionálnej komory rozdhodla udeliť ocenenie v kategórii sestra a pôrodná asistentka manažér Mgr. Ľubici Svistákovej. V kategórií sestra a pôrodná asistentka v praxi Bc. Viere Kozákovej a Edite Dziakovej.
Na tomto slávnostnom podujatí bola odovzdaná "Cena riaditeľa" sestre Ľubovnianskej nemocnice pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorú odovzdal riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bizovský. V tejto kategórii bola ocenená námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Anna Mačugová.
Touto cestou chcem ešte raz zablahoželať a poďakovať oceneným kolegyniam a všetkým sestrám ktoré svoju prácu robia s láskou ochotou a vierou, že ich práca a pomoc je zmysluplná a prínosná pre spoločnosť, a to ich napĺňa silou, odhodlaním a tvorivosťou. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní osláv a odborného sminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Vďaka patrí sponzorom a partnerom, ktorí podporili toto slávnostné odborné podujatie.
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., prezidentka RKSaPA v Starej Ľubovni