Deň sestier v RK SaPA Prievidza

Deň sestier v RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 26.05.2016

Deň sestier v RK SaPA Prievidza
Dňa 19. mája 2016 si RK SaPA Prievidza pripomenula medzinárodný deň sestier, pri príležitosti ktorého si uctila štyri sestry a pôrodné asistentky udelením ocenenia Biele srdce. V kategórii sestra a pôrodná asistetnka získala ocenenie Katarína Hatalová, a v kategórii sestra a pôrodná asistetnka v praxi dostali ocenenie Mgr. Jana Grušpierová, Monika Krebesová a Veronika Príbelská. V tento deň sestry a pôrodné asistentky mali možnosť pogratulovať oceneným sestrám, zabaviť sa pri kultúrnom programe, občerstviť sa a pospomínať s priateľmi. Okrem štyroch ocenených na regióne sa RK SaPA Prievidza môže pochváliť prestižným ocenením Biele srdce na republikovej úrovni v dvoch kategóriach: sestra a pôrodná asistentka manažér - Mgr Mária Gatialová a sestra a pôrodná asistetnka v praxi Katarína Oravcová.

Doba ide dopredu, ošetrovateľstvo už nie je také ako pred 30 rokmi. Sestry by mali byť nositeľky zmien a nie spasitelky zdravotníckeho systému za cenu ohnutých chrbtov. Existuje veľa dôkazov, ktoré hovoria o dôležitej úlohe sestier pri posilňovaní zdravia obyvateľstva a ich schopnosti reagovať na výzvy.Sestry sú naozaj vysoko kvalifikované, vzdelané a schopné pracovať s ľuďmi, komunitami, politikmi a vzájomne medzi sebou. Avšak výzvy stanovené na obdobie ďalších 15 rokov si vyžadujú novú generáciu inovácií a vedenia a potrebu rýchlejšej adaptácie zmien .

Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.

Sestry a pôrodné asistentky nepodávali výpovede preto, že sa im nechce pracovať, ale preto, že potrebovali verejnosti ukázať, aká katastrofálna situácia je v zdravotníctve. Tlak na ošetrovateľstvo a sestry rastie, vrátane pravidelných previerok a reorganizácií, prispôsobovania sa zmenám v poskytovaní služieb a postupov starostlivosti, finančných tlakov, rozširujúceho sa rozsahu praxe a zvýšeného očakávania, čo by mali sestry ako pracovná sila dosiahnuť. Sestry a iní zdravotnícki pracovníci tiež zažívajú fyzický a psychický stres spôsobený dlhou pracovnou dobou. Zvýšený stres a ťažké pracovné podmienky spôsobujú vyššiu chorobnosť a slabú udržateľnosť zamestnancov. Výsledný nedostatok personálu má za následok ďalší stres na zvyšných zamestnancov. Priznám sa, sme unavené a vystresované každý deň, ale nám sa stále darí vyčariť úsmev na tvári. Úsmev, ktorý sa nikdy nerozplýva, úsmev, ktorý je posilnený úsmevom na tvári pacientov, ktorí od nich dostávame za pomoc prežiť ich život. Sestry pomáhajú objasniť potreby a očakávania obyvateľov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou vzhľadom na to, že majú úzky vzťah k pacientom/klientom a ich rodinám vo všetkých prostrediach. Sú chvíle, že ľudia nechápu obete, ktoré sestry prinášajú, aby poskytli kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov. Sestrám by mali byť pripisované ich vlastné dobré skutky. My sestry nie sme vo vlastníctve niekoho iného. Máme vlastné srdce, myseľ a ego. Bez ohľadu na negatívne podmienky, týkajúce sa nášho vznešeného povolania, nám má byť stále cťou, že robíme neprekonateľné zmeny v životoch ľudí. . Bez služieb sestier, ich životov a pokory sú tieto zmeny ťažko dosiahnuteľné," uviedla v príhovore prezidentka RK SaPA v Prievidzi Darina Súderová s tým, že aby sa mohli ohodnotiť čnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.