Delegáti snemu požadujú zlepšiť pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Delegáti snemu požadujú zlepšiť pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Pridané dňa: 23.04.2016

Delegáti snemu požadujú zlepšiť pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Poprad 23. 4. 2016 – Zlepšeniu pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku by mohlo pomôcť zriadenie odboru ošetrovateľstva s príslušnými kompetenciami na Ministerstve zdravotníctva SR na čele s ministerskou sestrou. Vyplynulo to z diskusie hostí a delegátov na 16. Sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa konal v dňoch 22. – 23. apríla 2016 v mestskom úrade Poprad.
Delegáti Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa veľmi zodpovedne zaoberali akciou boja za lepšie zdravotníctvo a konštatovali, že je potrebné naplniť požiadavky, na ktoré sestry upozorňovali. „Snem sestier a pôrodných asistentiek zhodnotil túto akciu ako veľmi potrebnú, a zaviazal Radu komory a ostatné orgány komory, aby naďalej presadzovali požiadavky, na ktoré sestry poukazovali podaním hromadných výpovedí,“ konštatovala na tlačovej konferencii po Sneme prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., s tým, že sestry budú naďalej požadovať tri základné požiadavky.
Sestry v prvom rade požadujú riešiť nedostatok pracovníkov, teda predovšetkým sestier. Zatiaľ, čo v Rakúsku má totiž jedna sestra na starosti 7 pacientov, na Slovensku by sa mala starať o trinástich, ale reálne sa často venuje tridsiatim. Ako povedala viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková, najhoršia je situácia v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa jedna sestra nezriedka stará aj o sto ľudí, pričom okrem ošetrenia dekubitov často stíha podať len lieky či pripraviť lieky na druhý deň.
Druhou požiadavkou je spravodlivo a motivačne oceniť prácu sestier, aby sa do systému dostalo viac nových kolegýň. Treťou požiadavkou je zabezpečiť, aby sa v štruktúre ministerstva zdravotníctva vytvorila pozícia ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Ako povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., pozícia ministerskej sestry nie je ničím novým, lebo už bývalý minister zdravotníctva Tiboš Šagát sa na konferencii ministrov zdravotníctva v Mníchove zaviazal, že sestry by mali mať pozíciu ministerskej sestry a mali by sa podieľať na politike štátu a ošetrovateľstva zdravotnej starostlivosti. Hlavnou úlohou tejto pozície by mala byť koordinácia metodických riadení a ošetrovateľských postupov, pretože sestry sa v legislatíve od roku 2004 prakticky nikam neposunuli.
Snemu SK SaPA sa zúčastnili aj pozvaní hostia, vrátane štátneho tajomníka MZ SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc., s ktorým sestry aktívne diskutovali. “Veľmi si vážime, že pán štátny tajomník nepovedal len sľuby, ale prehlásil, že sa musí detailnejšie oboznámiť s našimi problémami, takže pevne veríme, že sa s ním a s pánom ministrom zdravotníctva čoskoro stretneme a rozoberieme naše ťažkosti,” dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.