Ďakujeme za hlasy pre sestry

Ďakujeme za hlasy pre sestry

Pridané dňa: 07.03.2016

Ďakujeme za hlasy pre sestry

Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, ako aj v mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek poďakovala všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré kandidovali v parlamentných voľbách 2016, a taktiež všetkým tým, ktorí ich volili. Žiaľ, v týchto voľbách sa sestry nedostali do parlamentu, ale my pevne veríme, že sa tak stane v budúcich voľbách, pretože my potrebujeme, aby sa sestry mohli podieľať na tvorbe zdravotnej politiky štátu.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek