Prehĺbime spoluprácu ohľadom sústavného vzdelávania

Prehĺbime spoluprácu ohľadom sústavného vzdelávania

Pridané dňa: 21.06.2016

V kancelárii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave sa v utorok 21. júna 2016 uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov SK SaPA so zástupcami Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti za účelom prehĺbenia spolupráce medzi odbornými spoločnosťami v oblasti sústavného vzdelávania.
Stretnutia sa za komoru zúčastnila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., vedúca regionálneho centra pre HSV Žilinského samosprávneho kraja a špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania Mgr. Jana Slováková, PhD. Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti reprezentovali prezidentka SSSaPA PhDr. Andrea Bučuričová, vedecký sekretár Mgr. Lucia Brozmanová a tajomníčka PhDr. Ivana Vojteková, PhD.