časopis Sestra: Prezidentkou sesterskej komory sa stala opäť Iveta Lazorová

Pridané dňa: 17.07.2017

Prezidentkou sesterskej komory sa stala opäť Iveta Lazorová

(19.06.2017; Sestra; č. 05, FÓRUM , s. 6,7; Zuzana Sopková)

28. - 29. apríla sa konal v Žiline v poradí už 17. snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, na ktorom sa zúčastnilo 212 delegátov z celého Slovenska. Tento snem bol výnimočný tým, že bol volebný. Mala sa ňom voliť zástupkyňa sestier na ďalšie štyri roky. O post prezidentky sa uchádzali dve kandidátky. Pôsobiaca Iveta Lazorová a jej protikandidátka, nová tvár, Mária Ivanova. 166 hlasov získala Iveta Lazorová, ktorá povedie komoru ďalšie štyri roky. Snem sprevádzali aj škandáliky, ktoré boli popísané v niektorých médiách. Týkalo sa to najmä voľby delegátov v regiónoch. Tí mali byť spriaznení staronovej prezidentky. Aj vďaka týmto informáciám sme sa rozhodli, že oslovíme zopár členov komory, ktorí sa zúčastnili snemu a ktorí nám svojimi očami priblížia jeho priebeh.

Voľby prebehli bez škandálov

Tohtoročný snem bol dôležitý, pretože sa volila na ňom prezidentka komory, ktorá bude nasledujúce štyri roky reprezentovať ošetrovateľstvo, obhajovať profesiu sestier a pôrodných asistentiek a ich prácu pred celou laickou i odbornou verejnosťou.

18. marca sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov mojej príslušnej regionálnej komory, kde sa volili delegáti snemu. Každý zo zúčastnených sa mohol slobodne rozhodnúť a dobrovoľne prihlásiť. Voľba delegátov tak prebiehala podľa platných vnútorných predpisov za prítomnosti kontrolného výboru. Preto nerozumiem, ako niektoré médiá môžu písať, že na snem boli pozývané iba vybrané sestry.

Ako delegát som sa zúčastnil dvojdňového volebného snemu a viem ako naozaj prebiehal. Prezentované boli správy o doterajšej činnosti komory, regionálnych komôr, jednotlivých odborných sekcií, rokovalo sa o zmenách vnútorných predpisov, diskutovalo o súčasnom pôsobení komory a podobne.

O ľunkciu prezidentky sa uchádzala doterajšia Iveta Lazorová a nováčik, Mária Ivanova, ktorej delegáti položili pochopiteľne najviac otázok. Otázky boli silné a neúprosné a tak museli kandidátky vysvetľovať, odpovedať, zdôvodňovať. Voľby prebehli legitímne pri dodržaní všetkých vnútorných predpisov a za prítomnosti kontrolného výboru. Kandidátka Iveta Lazorová presvedčila väčšinu zúčastnených. Počas diskusie boli delegáti vyzývaní, aby vyjadrili svoj názor, pýtali sa, pripomienkovali a zapájali sa do činnosti komory. Ako si dobre pamätám, neboli položené žiadne negatívne otázky, či pripomienky k činnosti komory.

Snem nesprevádzali žiadne škandály, problémy, či podozrenia z dosadených delegátov. Nerozumiem preto reakciám poniektorých sestier a článkom v médiách, ktoré spochybňujú tohtoročnú voľbu prezidentky. Poškodzuje to nielen dobré meno komory ale i všetky sestry na Slovensku.

Komoru sestier a pôrodných asistentiek tvoríme my sestry. Každý jeden člen má možnosť vyjadriť svoj názor k činnosti našej stavovskej organizácie. V súčasnej dobe je obzvlášť potrebná naša súdržnosť a jednotnosť názorov.

Mgr. Miloš Čakloš člen SK SaPA

Zvíťazil zdravý rozum

Na valnom zhromaždení našej regionálnej komory sa volili delegáti, ktorí zastupovali na sneme náš región. Voľba delegátov bola legitímna, bez akejkoľvek manipulácie, čo potvrdila aj prítomná členka kontrolného výboru.

Pár dní pred konaním snemu som bola spolu s kolegyňou z galantskej nemocnice, patriacej do siete nemocníc Sveta zdravia, oslovená, či by som mohla voliť prezidentskú kandidátku Máriu Ivanovu. Na druhý deň sa situácia zopakovala, tentoraz mi prišiel mail od námestníka pre ošetrovateľstvo, ako aj od samotnej pani Ivanovej, aby som svoju voľbu zvážila.

Pre sestry na regionálnej úrovni pracujem už 13 rokov, takže si viem utvoriť názor na terajšie vedenie komory, ktoré obhajuje záujmy sestier a nemala som preto dôvod, aby som volila iného kandidáta. Môj osobný pocit z prezidentskej kandidátky Márie Ivanovej bol od začiatku veľmi neistý. A neostalo len pri pocite. Táto kandidátka ma nepresvedčila žiadnym argumentom, aby ona stála v čele našej stavovskej organizácie. Dokonca som mala dojem, že ju niekto dosadil a je proti nám, sestrám (čo bolo aj obsahom jej volebného letáčiku).

Som veľmi rada, že nakoniec zvíťazil zdravý rozum a zvolili sme si opätovne prezidentku, ktorá zastáva naše záujmy. Osobne našu spoluprácu pokladám za nadštandard-nú. Za všetky roky, ktoré v komore pôsobím, je to obdobie, kde je vzájomná spolupráca na prvom mieste.

Mária Gálová, dipl. s. prezidentka RK SaPA Galanta

Zmena sa nekoná

Zástupcovia našej regionálnej komory často komunikujú so sestrami vo svojom regióne. Preto vedia, že vládne medzi nimi všeobecná nespokojnosť a tiež nespokojnosť ako ich zastupujú predstavitelia komory. A vedia aj to, že drvivá väčšina sestier sa o dianie v domovskej stavovskej organizácii nezaujíma.

Tohtoročný snem bol výnimočný v tom, že bol volebný. V kuloároch sa pošepkávalo, že príde zmena. Celý program sa naťahoval a preto aj k samotnej voľbe prišlo neskoro. Účastníci snemu už boli unavení a o to asi šlo. V pokročilej hodine nastalo predstavenie kandidátov. Mária Ivanova mala kultivovaný prejav a jasné vízie. Súčasná prezidentka žiadne vízie do budúcna nepredstavila, len apelovala na to, čo doteraz urobila. Skončilo sa predstavovanie kandidátok, boli len dve. Škoda. A potom to začalo. Nazvala by som to hon na čarodejnicu. Vyzeralo to tak, že niektoré diskutujúce sa vyvŕšili na kandidátke Márii Ivanovej a chceli sa jej pomstiť za všetky krivdy páchané na našom zdravotníctve. Rétorika poniektorých diskutujúcich bola zúfalá, niekedy až arogantná, zosmiešňujúca, urážajúca. Vyčítať kandidátke pracovisko je detinské, mnohé sestry, ktoré na sneme boli, majú predsa toho istého zamestnávateľa.

Musí prísť k zmene volebného systému a k zmene nášho myslenia. Prečo si každá členka nemôže zvoliť svoju prezidentku? Veď komora žije z členských príspevkov. Máme svoj portál, preto nevidím problém s elektronickým hlasovaním.

Zo snemu som odchádzala sklamaná, nie preto, že nenastala zmena, je to v poriadku, ak si členky demokraticky zvolili svoju prezidentku, ale tiež z poznaní, že v súčasnej dobe sme si najväčším nepriateľom my, samotné sestry. Ak sa nezmení každá jedna z nás, ak nebudeme spolu ťahať za jeden koniec, ak si niekto bude cez komoru napĺňať svoje osobné ambície, nemôžeme dúfať, že verejnosť a politická scéna nám budú naklonené. Nemôžeme mať jednotný názor všetci na všetko, ale vypočujme v kľude jedna druhú a konštruktívnymi riešeniami sa posúvajme vpred. Budúci rok sú voľby do rady komory. Je veľká možnosť, aby zmena prišla, pretože je nevyhnutná. Príde?

PhDr. Monika Nováková členka RK SaPA Piešťany, predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Chcem dúfať, že to, čomu som neverila, uverím

V apríli som sa zúčastnila snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Predchádzalo mu valné zhromaždenie, na ktorom ma členovia Regionálnej komory (RK) v Zlatých Moravciach zvolili za delegátku. Vďaka prezidentke našej RK prebiehali každé regionálne voľby demokraticky a nebolo tomu inak ani tento rok. Dôvodov, prečo som sa zúčastnila snemu bolo hneď niekoľko. V prvom rade to bol fakt, že sekcia ambulantných sestier, z ktorej som krátko pred snemom odstúpila z pozície predsedníčky, podľa môjho názoru nedokázala ovplyvniť budúcnosť ošetrovateľstva v ambulanciách. Ďalším, veľmi dôležitým dôvodom bola nedostatočná informovanosť členov sekcie výboru zo strany prezídia komory.

Najdôležitejšou časťou snemu boli samotné voľby prezidentky. Ako prvá sa delegátom predstavila Mária Ivanova, ktorá pracuje ako námestníčka pre ošetrovateľstvo v nemocnici spadajúcej do siete nemocníc Sveta zdravia. Následne sa predstavila aj dovtedy pôsobiaca prezidentka Iveta Lazorová.

Po predstavení oboch kandidátok prišla na rad diskusia a otázky delegátov. Udialo sa niečo, čo by som si ani v zlom sne nevedela predstaviť. Nastala davová hystéria v podobe výkrikov na pani Ivanovu v duchu: ,,Komoru si Pente zobrať nedáme!" Hanbila som sa za prítomných delegátov. Celý čas som si kládla otázku koľko delegátov je zamestnaných v Sieti zdravia, či u iného súkromníka. Rozmýšľala som čo je na tej našej komore také lukratívne, že by nám ju mal niekto vziať. Priemerný vek sestier 50 rokov to asi nebude. Že by to boli poplatky, ktoré každoročne odvádzame komore?

A tak jediné, ako sa vyhnúť neželaným paranoidným myšlienkam, je zmeniť spôsob volieb. Volebná smernica je už zastaralá. Stačilo by, aby sestry mohli hlasovať elektronicky prostredníctvom portálu, tak ako je to v prípade hodnotenia sústavného vzdelávania. Každá členka by bola oboznámená s kandidátmi, na webe by bola zverejnená volebná smernica, ktorá by tam aj teraz mala visieť v zmysle vnútorných predpisov. Výhovorky typu, že nie každá sestra uvádza na portáli svoju e-mailovú adresu, neobstojí. Také niečo považujem za alibizmus. Ďalšou možnosťou je voľba prezidenta v každom regióne za prítomnosti kontrolného výboru a rady príslušnej regionálnej komory. Ešte je tu možnosť voľby prostredníctvom pošty. Každej členke by prišli poštou volebné lístky s menami kandidátov, ich stručná charakteristika, vízie. Jednoducho v pohodlí domova sestra zakrúžkuje svojho kandidáta a volebný lístok odošle poštou na adresu komory. Takto to robia aj lekári. Prečo teda nie my? Ušetria sa tým nemalé finančné náklady spojené s konaním klasického snemu. Bolo by to objektívne a demokratické. A bol by to skutočný obraz toho, čo chcú sestry naozaj a tiež by sme vedeli, koľko sestier má skutočne záujem rozhodovať o tom, akého lídra chcú mať v čele vlastnej stavovskej organizácie.

Najprv som nechcela reagovať a písať k prežitej udalosti, ale chybou je mlčať, so všetkým súhlasiť a neprejaviť svoj názor. Možno sa predsa niečo zmení v našom myslení a konaní, ak sa veci povedia nahlas.

Delegáti snemu zvolili za prezidentku komory Ivetu Lazorovú, ktorá má pred sebou ďalšie štvorročné volebné obdobie. Želám si, aby nás sestry a pôrodné asistentky zastupovala dôstojne v náš prospech a samozrejme i v prospech pacientov. O štyri roky sa snáď uvidíme znovu na sneme. Chcem dúfať, že to, čomu som neverila, uverím.

Zuzana Sopková členka RK SaPA Zlaté Moravce a bývalá predsedníčka sekcie ambulantných sestier a PA

Foto:

DELEGÁTI SNEMU POČÚVAJÚ PREJAV PREZIDENTKY SK SAPA IVETY LAZOROVEJ