časopis Sestra: Pôrodné asistentky oslávili MDŽ nezvyčajne

Pridané dňa: 21.04.2018

Pôrodné asistentky oslávili MDŽ nezvyčajne

(13.04.2018; Sestra; č. 03, konferencie , s. 7; Andrea Ševčovičová)

Tretia Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou s názvom ,,Pôrodná asistencia - šanca na zmenu?" sa konala 8. - 9. marca vo Zvolene. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 pôrodných asistentiek, sestier, pedagógov, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Na konferencii odznelo 35 odborných prednášok. Účastníci sa mohli zúčastniť troch workshopov: Dezinfekcia rúk - robíme to správne?, Humor v zdravotníctve a Péče porodní asistentky béhem normálniho pôrodu, ktorý viedli pôrodné asistentky z Čiech.

Prvý deň konferencie otvorila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová. Počas celého dňa si účastníci konferencie vypočuli zaujímavé prednášky z oblasti histórie pôrodnej asistencie a starostlivosti o novorodencov prezentované až do neskorého popoludnia.

Oslava Medzinárodného dňa žien začala za prítomnosti primátorky mesta Lenky Balkovičovej v rámci galaprogramu Pôrodné asistentky ženám koncertom vážnej hudby v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku, kde vystúpili poslucháči a pedagógovia Základnej umeleckej školy Nádvorie vo Zvolene. Súčasťou večera bola slávnostná recepcia, ktorá pokračovala v priestoroch hotela Poľana. Výťažkom z tomboly v sume 520 eur podporili zúčastnení Charitatívno-sociálne centrum v Rožňave.

V úvode druhého dňa konferencie sa s dokumentom Medzi nami predstavila režisérka Zuzana Límová, ktorá zdôraznila, že jej dielo o realite slovenských pôrodníc vzniklo v spolupráci s medzinárodným tímom aj za účelom poukázania na potrebnosť zmeny. V panelovej diskusii sa k pálčivým otázkam sprevádzajúcim starostlivosť o ženu a príchod dieťaťa na svet vyjadrovali slovenské a české odborníčky z praxe. Na podujatí vystúpili aj záchranári, ktorí prezentovali pôrod na tiesňovej linke a osobné skúseností s pôrodmi v prednemocničnej starostlivosti. So záujmom sa stretli aj prednášky týkajúce sa špecifík starostlivosti o novorodencov, chobotničkového projektu aplikovaného u predčasne narodených detí, téma plusov a mínusov biotechnológie z pohľadu pôrodnej asistencie, príspevok o činnosti slovenských dúl a iné zaujímavé témy. Živú diskusiu vyvolala prezentácia predsedníčky združenia Ženské kruhy Zuzany Kriškovej o kľúčovej role pôrodných asistentiek.

Organizátori konferencie vyjadrujú všetkým zúčastneným a partnerom podujatia poďakovanie. Veria, že obsah konferencie pomôže prispieť k iniciovaniu pozitívnych zmien na pôde slovenských pôrodníc pre všetkých, ktorí sú súčasťou okamihov privádzania detí na svet.

PhDr. Andrea Ševčovičová členka organizačného výboru konferencie

Foto:

ÚČASTNÍCKY KONFERENCIE. FOTO ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE PA