časopis Sestra: Medzinárodný deň pôrodných asistentiek na vedeckej konferencii

Pridané dňa: 17.07.2017

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek na vedeckej konferencii

(19.06.2017; Sestra; č. 05, FÓRUM , s. 9; Andrea Ševčovičová;Adriana Nemčoková)

Hlavnými témami II. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek organizovanej Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene, mestom Zvolen a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaným pracoviskom bi. Sáry Salkaházi v Rožňave, bola matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek. Konferencia sa uskutočnila 4. - 5. mája vo Zvolene. 5. máj sa pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek (ICM) oslavuje od roku 1992 celosvetovo ako Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Túto skutočnosť využili organizátori na to, aby sa počas spoločenského večera, ktorému predchádzalo vystúpenie umeleckej školy na Zvolenskom zámku, poďakovali pôrodným asistentkám za ich záslužnú prácu a ľudský prístup.

Konferencie za zúčastnilo vyše 10 0 pôrodných asistentiek a sestier zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas dvoch dní odznelo 32 odborných prednášok, vďaka ktorým si účastníčky konferencie doplnili svoje poznatky z oblasti starostlivosti o matku a dieťa. Práva žien a prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas a po pôrode zdôraznili vo svojich príspevkoch predstaviteľky občianskeho združenia Ženské kruhy. Odborný program konferencie obohatili zástupcovia zo slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcií a lekárskej obce. Predsedníčka vzdelávacej komisie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. Lucia Mesárošová ponúkla ukážku činnosti operátora na tiesňovej linke pri náhlom pôrode. Zástupcovia občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors poukázali na dôležitosť podpory psychickej pohody hospitalizovaných detí a dospelých formou humoru. Súčasťou konferencie bol úspešný Workshop s témou ,,V pôrodnici ako doma", ktorý viedla zakladateľka a riaditeľka pražského pôrodného domu Zuzana Štromerová, BSc.

Podujatie svojou účasťou podporila aj riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR, PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Počas odborného podujatia sa za účasti predstaviteľov novinárskej obce uskutočnila tlačová konferencia. Z vedeckej konferencie bol vydaný zborník odborných a vedeckých prác.

Organizátori ďakujú všetkým partnerom a zúčastneným za jej zdarný priebeh. Zároveň vás pozývame na III. vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek, ktorá sa uskutoční 8. - 9. 3. 2018 vo Zvolene.

PhDr. Andrea Ševčovičová, členka organizačného výboru

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SKSaPA pre pôrodné asistentky

Foto: ÚČASTNÍCI KONFERENCIE NA JEDNOM Z WORKSHOPOV.