Biele srdce vo Svidníku: Táto generácia môže byť vzorom

Biele srdce vo Svidníku: Táto generácia môže byť vzorom

Pridané dňa: 02.06.2016


Biele srdce vo Svidníku: Táto generácia môže byť vzorom

12. máj bol Medzinárodným dňom zdravotných sestier. O deň neskôr sa vo svidníckom hoteli Rubín stretli členky Komory sestier a pôrodných asistentiek z regiónov Svidník, Giraltovce a Stropkov na slávnostnom seminári.

Prezidentka RK Sa PA vo Svidníku Mgr. Nadežda Čemová na tomto stretnutí okrem svojich kolegýň privítala aj prezidentku SK SaPA Mgr. Ivetu Lazorovú a vedúcu centra pre HSV Mgr. Ivetu Michalcovú.

Práca zdravotných sestier a pôrodných asistentiek si vyžaduje veľa odborných vedomostí, veľa trpezlivosti, ľudskosti, empatie. Táto práca je nenahraditeľná a všetci tí, ktorí ju vykonávajú, môžu byť na svoje povolanie hrdí. Mgr. Nadežda Čemová vo svojom úvodnom príhovore pripomenula, že táto generácia zdravotných sestier môže byť vzorom a motiváciou pre mnohé mladé a začínajúce sestry.

V rámci pracovno-slávnostného stretnutia bolo aj niekoľko členiek ocenených Bielym srdcom. na regionálnej úrovni za mimoriadny čin to bola pani Renáta Hutňanová, ktorá darovaním svojej obličky sa podieľala na záchrane života. Mimoriadne ocenenie obdŕžala aj Mgr. Mária Keselicová za mimoriadny podiel na edukačnej činností a za rozvoji sesterského stavu v tunajšej nemocnici.. Všetky ďalšie ocenené boli príkladom dlhoročnej práce ako sestry pri lôžku alebo v ambulanciách kde zastavali nenahraditeľné miesto sú to : Danka Barnová, Darina Birošová, Stanislav Brenišin, Jana Čurová, Jana Digoňová, Božena Gorunová, Ľubica Kaliňaková, Iveta Macková, Mária Michalková, Mgr. Jana Vašková, Alena Vaššová, Nadežda Zápotocká, Oľga Závacká, Darina Maliňaková, Mária Bodnárová, Mária Čanová, a Anna Zoščááková.

Prezidentka svidníckej komory Mgr. Nadežda Čemová bola navrhnutá na udelenie národného ocenenia Biele srdce a mala by si ho prevziať 20. mája v Bratislave.