Biele srdce na regionálnej úrovni už aj v Bánovciach nad Bebravou

Biele srdce na regionálnej úrovni už aj v Bánovciach nad Bebravou

Pridané dňa: 23.05.2017

Slávnostného oceňovania na regionálnej úrovni sa dočkali aj sestry a pôrodné asistetnky z Bánoviec nad Bebravou. RK SaPA Bánovce nad Bebravou dňa 11. mája 2017 v priestoroch 3. súkromnej nemocnice Bánovce nad Bebravou-člen skupiny Agel po prvý krát organizovali odborný seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia Biele srdce.
Pozvanie na túto výnimočnú udalosť prijala riaditeľka 3.súkromnej.nemocnice Bánovce Mudr. Mina Bobocká, námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Erika Mišiaková, marketingová manažérka pre spoločnosť Agel Mgr. Alžbeta Sivá a vedúci regionálneho centra pre sústavné vzdelávanie v Trenčíne Mgr. Tomáš Tkáč. Vo svojich príhovoroch hostia zdôraznili vážnosť a zodpovednosť sesterského povolania ,ktorá je spojená s veľkými náročnými a stupňujúcimi sa požiadavkami kladenými na sestry v poslednom období. Mgr. Sivá vo svojom príhovore vyzdvihla i prácu Regionálnej komory SaPA v Bánovciach nad Bebravou. Pri organizovaní odborných seminárov regionálna komora úzko spolupracuje s nemocnicou Bánovce s.r.o.-3.sukromnou nemocnicou – Člen skupiny AGEL.
V úvode prezidentka regionálnej komory Zuzana Jeřábková predstavila samotné ocenenie Biele srdce. Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Práve pre tieto vlastnosti sa rada regionálnej .komory v Bánovciach rozhodla udeliť ceny v 2 kategoriách. Ako sestra manažérka bola ocenená Anna Ameršteinová, diplomovaná sestra. Anaa Ameršteinová pracuje v Bánovskej nemocnici 40 rokov, z toho 28 rokov pracuje ako vrchná sestra na detskom oddelení. Od r.2003-2013 bola poverená vedením aj detského a novorodeneckého oddelenia. Po celú dobu je zodpovedná, pracovitá, spoľahlivá, príkladne vedie svoje oddelenie, motivuje svojich podriadených spolupracovníkov .Najvýstižnejšie slovo pre ňu je ,,moje sestry". Je to vrchná sestra, ktorá si vie svoje sestry zastať, pochváliť, obhájiť. Vždy tu je, bola a bude pre sestry. Sestrou v praxi bola ocenená Anna Filínová. Na novorodeneckom oddelení odpracovala úctyhodných 44 rokov. Svoju prácu vykonávala s nesmiernou láskou. Je múdra, erudovaná, empatická setra na ktorú sa vždy mohli obrátiť nielen nadriadení ,ale aj mamičky. Mnohí lekári a sestry, ktorí nastúpili na novorodenecké. oddelenie ocenili jej múdrosť, poznatky, znalosti a v neposlednom rade kľud a rozvahu, ktorú vedela prejaviť počas stresových situácií pri záchrane života novorodencov. Nie nadarmo sa jej hovorilo anjel oddelenia:). Jej poznávacím znamením bol jej typický milý úsmev. Prezidentka v závere obom oceneným vyslovila jedno veľkú vďaku za ich obetavú prácu. Podujatie pokračovalo odborným seminárom s veľmi zaujímavými témami a bohatou diskusiou.