Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP

Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP

Pridané dňa: 11.12.2016Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. zúčastnili IV. medzinárodného kongresu Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s, ktorý sa konal v dňoch 7. a 8. októbra 2016 v multifunkčnej aule Gong v Ostrave.
Nosnou témou kongresu bol názov „Sestra, nepostradatelná součast českého zdravotnictví“. Dvojdňový kongres bol rozdelený do piatich blokov s názvami: Prednemocniční péče, Perioperační péče, Intenzivní péče, Následná péče, Cévní vstupy – ošetřovatelská problematika. Na podujatií sa zúčastnila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., členka Rady a Prezídia Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., členka Rady Bc. Barbora Kapitánová, ako aj Mária Labancová z DKC – NÚSCH. Kongresu sa zúčastnili aj kolegovia z Poľska a Srbska.
Počas dvojdňového kongresu prebiehali aj workshopy zamerané na cievne vstupy, prevenciu dekubitov, odbery krvi, ošetrovanie infúznych liniek a workshop s psychológom. Kongres mal aj bohatú posterovú prezentáciu.
Pre účastníkov zo Slovenska boli veľmi zaujímavé prednášky o práci peerov a interventov. Peer program bol zameraný na zvládanie psychicky náročných profesijných situácií v zdravotníctve. Interventi sú školení ľudia, ktorí túto pomoc poskytujú. Na Slovensku je táto problematika stále málo medializovaná, ale dosť významná aj pri poskytovanej pomoci kolegom, ktorí sú vystavovaný stresovým situáciám v praxi. Je na zváženie, či by sa naša organizácia nemohla venovať vyškoleniu takýchto ľudí, lebo využitie v praxi by bolo iste významné.
Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., členka Rady a Prezídia SK SaPA