Za ľudí

Za ľudí

Pridané dňa: 07.01.2020

Odvážne a zodpovedne

Tatiana Hrindová

Tatiana Hrindová

Rozhodla som sa vstúpiť do politického boja pre všetky nás - sestry. Dlho sa snažím o zlepšenie podmienok pre výkon povolania sestry, zdôrazňujem nezastupiteľnosť sestry pri poskytovaní kvalitnej a bezpečnej starostlivosti o pacienta. Verím, že s Vašou podporou vo voľbách toho môžeme dokázať oveľa viac. Moje číslo na kandidátke Za ľudí je 61.

Objednávateľ: Za ľudí, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52581675, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. SVS-OVR1-2019/027309
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991