Sloboda a Solidarita (SaS)

Sloboda a Solidarita (SaS)

Pridané dňa: 07.01.2020

Zdravý rozum je najlepší recept

Iveta Pospíšilová

PhDr. Iveta Pospíšilová DiS, špec.

ROB TAK, ABY SA NA SLOVENSKU AJ V ZDRAVOTNÍCTVE OPLATILO PRACOVAŤ, PODNIKAŤ A ŽIŤ TEBE, AJ TVOJIM DEŤOM A VNÚČATÁM.

Konečne nadišiel čas, že už nikto nespochybňuje, že sestry do politiky patria! Kandidujem do NR SR ako kandidátka strany Sloboda a Solidarita pod číslom 33. Dávam to na vedomie profesijnému svetu, v tomto prípade Vám, všetkým kolegom, ktorých si nesmierne vážim, pretože som jedna z Vás. Mám 35 ročnú prax v NsP v Považskej Bystrici, väčšinou na pozícii vedúcej sestry lôžkového oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti. V NsP som z pozície vedúcej sestry z dôvodu bezmocnosti realizovať systémové kroky dala výpoveď. Aktuálne / 1 rok / pracujem ako Riaditeľka a odborný garant ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení pre seniorov KATKA v Považskej Bystrici, kde sa skutočne rieši odbornosť a nie „politika“. Som členkou SK SaPA od jej vzniku a tretie volebné obdobie členkou Disciplinárnej komisie SK SaPA. Tretí rok ako podpredsedníčka DR ÚDZS / nominant opozície / ostražito dohliadam na účelovosť a transparentnosť hospodárenia úradu. Som spoluautorkou zdravotnej reformy strany SaS s názvom 138 x LEPŠIE ZDRAVOTNÍCTVO. V jej jednotlivých kapitolách ponúkame konkrétne návrhy riešení. Nie je to program o tom, ako sa natrie fasáda, ale o tom, ako od základov zmeníme podmienky pre prácu zdravotníkov a zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov. Odmietame kamuflovanie nedostatku sestier premenovaním zdravotníckych asistentov na praktické sestry, preto budeme trvať na návrate k pôvodnému označeniu profesie – zdravotnícky asistent. Výrazným rozšírením kompetencií sestier s rôznou úrovňou vzdelania - sestry preberú viaceré lekárske výkony, čím ušetria nemalé finančné prostriedky a „ prinavrátia“ lekárov viac k pacientom. Je nutné zabezpečiť sestrám vyšší štandard pri práci a menej administratívy, aby svoj čas mohli venovať pacientom. Zjednodušíme a sprehľadníme vedenie ošetrovateľskej dokumentácie zavedením elektronickej podoby ICND a ICNP, ktoré budú referenčným nástrojom pre sestry. Každý zdravotnícky pracovník bude môcť / nie musieť / každých päť rokov preukázať odborné vedomosti v rámci celoživotného vzdelávania. Priebežné vzdelávanie zdravotníkov sa bude zverejňovať v rebríčkoch NCZI s cieľom zvýšenia atraktivity tých najsnaživejších. Za nevyhnutné považujeme prehodnotenie Výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a budeme striktne vyžadovať jeho dodržiavanie. Podporíme sestry a pôrodné asistentky ako samostatných PZS, ako aj širšie využívanie ADOS. Navrhneme, aby ADOS, a najmä sestry ako samostatné subjekty mohli byť priamo zazmluvnené aj v prípadoch dlhodobo a chronicky chorých. Okrem iného zavedieme inštitút profesionálnej terénnej sociálnej sestry a zabezpečíme predškolskú starostlivosť pre deti zamestnancov vytvorením detských skupín v štátom vlastnených nemocniciach.

Ak máte záujem, viac info: https://www.flipgorilla.com/p/26183111565906154/show.

Prečo žiadam o priazeň a krúžok k č. 33 na listine č. 3 SaS v deň volieb do NR SR 29.februára 2019?

Pretože som dostala do vienka profesionálnu sebadisciplínu, uznávam ľudské hodnoty a ochotu podriadiť svoj život potrebám vo verejnom záujme. Patrím k ľuďom, ktorí majú v sebe niečo, čo nie je závislé od režimu a od okolia, ale je obrazom toho, že na sebe neustále pracujem, mám svoje súkromné desatoro a neskonale túžim po spravodlivosti a zmenách k lepšiemu.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42139333, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. 233004-2009/03592
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991