Progresívne Slovensko - SPOLU

Progresívne Slovensko - SPOLU

Pridané dňa: 07.01.2020

Za férové a hrdé Slovensko

Renáta Popundová

PhDr. Milan Laurinc, MPH, PhD., dipl. s. pracuje ako sestra špecialista na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde sa od roku 2005 stará o deti s vrodenými vývojovými chorobami srdca. Zároveň pôsobí aj ako riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Viac ako 13 rokov sa podieľa na tvorbe legislatívy, metodických a koncepčných materiálov týkajúcich sa zdravia, zlepšenia zdravotnej starostlivosti a zároveň tieto zmeny implementuje do praxe sestier a pôrodných asistentiek.

Ako vysokoškolský pedagóg svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva aj novej generácii sestier v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. Je členom redakčných rád, autorom a recenzentom viacerých odborných príspevkov pre sestry a pôrodné asistentky na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Je členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke povolanie sestra, členom stálej pracovnej skupiny pre štandardy zdravotníckej informatiky NCZI a členom dozorného orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Od roku 2010 je nositeľom prestížneho ocenenia „Biele srdce“ v kategórii sestra v praxi, ktoré mu udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na republikovej úrovni.

Web: https://progresivnespolu.sk/kandidati/milan-laurinc

Objednávateľ: Progresívne Slovensko, so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 224 836, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. SVS-OVR1-2017/039325
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991


ODVÁŽNE ZA ZMENU AKO ČÍSLO 67

Renáta Popundová

Keď som pred štyrmi rokmi kandidovala prvý raz, ešte som si nevedela úplne predstaviť, čo ma čaká. Mala som za sebou dlhoročné skúsenosti ako zdravotná sestra, ale aj zo zápasu o lepšie zdravotníctvo na Slovensku. No politika, to bola úplne iná káva. Netušila som, čo všetko mám pred sebou.

Po voľbách, ľudia, ktorým som verila, odmietli teplé fleky vo vláde, no neodmietli tvrdú drinu. Ja som rada, že mám opäť príležitosť presadiť na Slovensku to, čo je skutočne potrebné – férové podmienky v zdravotníctva.

Už to ani nezrátam, na koľkých výjazdoch po Slovensku som bola a koľkokrát som vysvetľovala, čo skutočne pomôže zdravotným sestrám. Pochopila som, že ak máme vyriešiť všetky problémy, ktorým Slovenky a Slováci čelia, čiastkové úspechy nestačia. Potrebujeme urobiť hĺbkové a komplexné riešenia a najmä na ne musíme mať odvahu. Potom, čo sa prevalili hrozné kauzy a špina, je jasné, že vo februári nás čakajú zlomové voľby. Buď tu bude vládnuť hnedá koalícia alebo vláda zmeny.

V PS/SPOLU sme pripravení prevziať zodpovednosť a urobiť všetko preto, aby Slovensko bola férová a hrdá krajina. Chcem k tomu prispieť aj svojím zápalom a energiou, preto kandidujem ako číslo 67 v rámci zdravotníckeho tímu s @ Oskar Dvořák, @ Milan Laurinc. Dnes už viem lepšie, do čoho idem. A pokiaľ sa nám podarí konečne urobiť poriadne zmeny, dosť sa na to aj teším

#renatapopundova2020

Objednávateľ: Politická strana SPOLU – občianska demokracia, so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 313901, zapísanou v Registri politických strán pod číslom SVS-OVR1-2018/004572
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991