Úvod / Aktuálne pracovné ponuky/ Sestra do Centra pre deti a rodiny Komárno
Sestra do Centra pre deti a rodiny Komárno
POZÍCIA Sestra do Centra pre deti a rodiny Komárno
PREDMET INZERÁTU Hľadáme sestru do Centra pre deti a rodiny Komárno.
DRUH ÚVÄZKU 1,0
TYP PRACOVNÉHO POMERU TPP
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA (VZDELANIE, PRAX) - odborná spôsobilosť v povolaní sestra v zmysle platnej legislatívy
PLATOVÉ PODMIENKY - odmeňovanie podľa základnej stupnice platových taríf (Príloha č. 3 k zákonu NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) - min. od 712,00 EUR + príplatky za nočné a prácu počas víkendov
NÁSTUP ihneď
VÝHODY
MENO Bc. Adriana Kováčová
KONTAKT 035/2433012

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri