NEKROLÓG K ÚMRTIU

Pridané dňa: 14.02.2016

NEKROLÓG K ÚMRTIU

Odišiel vzácny človek,
jeho odkaz žije v nás.....


Dňa 4. 2. 2016 po ťažkej chorobe opustila geriatrickú odbornú obec jej významná osobnosť, pán prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Osobnosť, ktorá svoj profesionálny život venovala geriatrii na Slovensku a prispela k jej celkovému rozvoju. Pán prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. bol v 90-tych rokoch riaditeľom Výskumného ústavu gerontológie v Malackách a neskôr riaditeľom Geriatrického centra a primárom geriatrického oddelenia. Po jeho zrušení pôsobil v Škole verejného zdravotníctva Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave (neskôr Fakulta Verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity), kde sa stal vedúcim Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky. Stál pri zrode Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti a do konca svojho života bol jej čestným prezidentom. Venoval sa presadzovaniu záujmov seniorov ako člen Rady vlády pre seniorov. Publikačná činnosť profesora MUDr. L. Hegyiho, DrSc.je bohatá. Najznámejšia je jeho monografia Geriatria, ktorej je editorom a Geriatria pre praktického lekára, na ktorej sa podieľal ako spoluautor. Významný podiel má aj pri vydávaní časopisu Geriatria.
Jeho celoživotný profesionálny záujem smeroval k starému človeku, s filozofiou zachovania kontinuity starostlivosti. Svoj celkový holistický pohľad na seniora potvrdil tým, že okrem medicínskej dimenzie sa venoval sociálnej gerontológii. Poukazoval na význam domáceho prostredia, prevencie, diagnostiky, rehabilitácie s dôrazom na koordináciu zdravotno-sociálnych služieb. V tejto súvislosti upriamil pozornosť na absenciu zložky geriatrického ošetrovateľstva vo forme zdravotných sestier pre návštevnú službu (komunitných sestier), ktoré tu pôsobili už v 80-90tych rokov 20. storočia. Dôkazom dôležitosti a kompetentnosti geriatrických sestier pracujúcich v systéme starostlivosti je nadviazanie spolupráce Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti ešte počas jeho prezidentovania, so sekciou sestier pracujúcich v geriatrii SK SaPA v rámci ošetrovateľského bloku každoročného lekárskeho gerontologického kongresu pod názvom „Gressnerove dni“.
Prínos prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc. pre oblasť geriatrie je neoceniteľný. Bude chýbať pacientom, lekárom a sestrám, svojim študentom a napokon širokej laickej i odbornej verejnosti. Jeho geriatrická filozofia sa úzko prelína s filozofiou našej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň nás jeho život, činnosť a tvorba výrazne ovplyvňuje a motivuje pre naše ďalšie geriatricko- ošetrovateľské pôsobenie. Za to Vám pán profesor patrí srdečná vďaka a posledné slová: “ Odišiel vzácny človek, ale jeho odkaz žije v nás."
Česť jeho pamiatke.

Mgr. Denisa Šarkoziová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii