Návrh na zavedenie školských sestier ide parlamentu

Pridané dňa: 13.11.2017

Návrh na zavedenie školských sestier ide parlamentu

(10.11.2017; www.webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk, 13.21, s. -; SITA)

Okrem priameho zdravotníckeho výkonu v rámci práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením by mohli školské sestry pomáhať aj pri príprave programov prevencie a zdravého životného štýlu

Zaviesť na školách školské sestry, ktoré by pomáhali žiakom so zdravotným znevýhodnením, navrhuje nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý predkladá na novembrovú schôdzu parlamentu.

Dôvodom návrhu podľa nej je, že v školách z roka na rok stúpa počet detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia alebo špecializovanú pomoc odborníkov.

"Žiaci so zdravotným znevýhodnením alebo s rôznymi chronickými zdravotnými problémami sú v školách čoraz častejším javom. Školy sa však ich prítomnosti nevedia prispôsobiť. Neustále ich vnímajú ako problém, s ktorým si nevedia poradiť," uvádza v dôvodovej správe.

Lieky nesmú podávať učitelia

Učitelia podľa Zimenovej nemajú potrebné kompetencie na realizáciu úkonov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré je potrebné s týmito žiakmi vykonávať počas dňa, neraz aj počas vyučovacej hodiny.

Nemajú k dispozícii ani žiaden odborný personál, ktorý by tieto úkony vykonával namiesto nich.

"Pichnúť dieťaťu inzulín, podať lieky či poskytnúť ošetrenie pri náhlom záchvate učitelia nevedia a zo zákona ani nemôžu. Tieto úkony v školách zabezpečujú obvykle rodičia, a to aj v prípade, ak ich dieťa navštevuje špeciálnu školu. Aj v špeciálnych školách totiž zdravotnícky personál chýba, obvyklý je iba v špeciálnych školách internátneho typu," dodáva Zimenová.

Chýba komunitná starostlivosť

Napriek tomu, že Slovensku vyplývajú z medzinárodných dohovorov OSN jednoznačné povinnosti pri zabezpečení podmienok na vzdelávanie pre všetky deti, vrátane detí so zdravotnýmznevýhodnením, naše školy podľa poslankyne považujú deti s rôznymi zdravotnými komplikáciami za príťaž.

"Je evidentné, že v našom školskom a zdravotníckom systéme chýba odborník z oblasti komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na prostredie škôl a na starostlivosť o zdravie žiakov. Riešením v spomínaných situáciách by mohlo byť zavedenie zdravotných sestier do školského prostredia," uvádza.

Okrem priameho zdravotníckeho výkonu v rámci práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením by mohli školské sestry podľa predkladateľky návrhu pomáhať aj pri príprave programov prevencie a zdravého životného štýlu.

"Školské sestry by taktiež mohli v školách vykonávať rutinné zdravotné prehliadky u každého dieťaťa s nadväzným sledovaním detí so špecifickými potrebami v oblasti zdravia a koordinovať spoluprácu manažmentu školy, učiteľov, pediatrov, psychológov a v prípade potreby aj sociálnych a komunitných pracovníkov," uzatvára Zimenová.

https://vzdravotnictve.sk/navrh-na-zavedenie-skolskych-sestier-ide-par lamentu/