Úvod / Aktuálne pracovné ponuky/ Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP
Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZPPredstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. zúčastnili IV. medzinárodného kongresu Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s, ktorý sa konal v dňoch 7. a 8. októbra 2016 v multifunkčnej aule Gong v Ostrave.
Nosnou témou kongresu bol názov „Sestra, nepostradatelná součast českého zdravotnictví“. Dvojdňový kongres bol rozdelený do piatich blokov s názvami: Prednemocniční péče, Perioperační péče, Intenzivní péče, Následná péče, Cévní vstupy – ošetřovatelská problematika. Na podujatií sa zúčastnila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., členka Rady a Prezídia Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., členka Rady Bc. Barbora Kapitánová, ako aj Mária Labancová z DKC – NÚSCH. Kongresu sa zúčastnili aj kolegovia z Poľska a Srbska.
Počas dvojdňového kongresu prebiehali aj workshopy zamerané na cievne vstupy, prevenciu dekubitov, odbery krvi, ošetrovanie infúznych liniek a workshop s psychológom. Kongres mal aj bohatú posterovú prezentáciu.
Pre účastníkov zo Slovenska boli veľmi zaujímavé prednášky o práci peerov a interventov. Peer program bol zameraný na zvládanie psychicky náročných profesijných situácií v zdravotníctve. Interventi sú školení ľudia, ktorí túto pomoc poskytujú. Na Slovensku je táto problematika stále málo medializovaná, ale dosť významná aj pri poskytovanej pomoci kolegom, ktorí sú vystavovaný stresovým situáciám v praxi. Je na zváženie, či by sa naša organizácia nemohla venovať vyškoleniu takýchto ľudí, lebo využitie v praxi by bolo iste významné.
Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., členka Rady a Prezídia SK SaPA

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri