Úvod / Ostatné / Ostatné podsekcie / Inzerujte v časopise
Inzerujte v časopise
Ponúkame:

Štandardný inzerent:

Sumy za inzerciu / jednorázová (1x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 300 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 150 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 75 €

Inzercie umiestnené vo vnútri periodika

Ročná inzercia (6x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 1500 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 600 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 400 €

Cenník je platný od januára 2015.
Za obsah inzerátu je zodpovedný objednávateľ inzerátu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri