Inzerujte v časopise

Ponúkame:

Štandardný inzerent:

Sumy za inzerciu / jednorázová (1x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 300 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 150 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 75 €

Inzercie umiestnené vo vnútri periodika

Ročná inzercia (6x)

  • Strana A4 (270x297 mm) – 1500 €
  • ½ strany A4 (210x145mm) – 600 €
  • ¼ strany A4 (95x140mm) – 400 €
Objednávka inzercie.doc

Cenník je platný od januára 2015.
Za obsah inzerátu je zodpovedný objednávateľ inzerátu.