Rada SK SaPA

Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk


PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre ošetrovateľstvo
riaditel@sksapa.sk

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodnú asistenciu
ada.nemcokova@gmail.com

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk

Mgr. Renáta Popundová
popundovarenata@azet.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
milan.laurinc@gmail.com

Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH
vladimirsiska@gmail.com

PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.
luboslava.kundracikova@gmail.com

PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
helenagondar1@gmail.com

Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
jana.gelatikova@sksapa.sk

PhDr. Júlia Jankovičová
j.jankovicova@sksapa.sk