Rada SK SaPA

Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178


PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com , +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
lukaskober@gmail.com

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk

Mgr. Mária Javornická
marialucia.javornicka@gmail.com

Mgr. Renáta Popundová
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Ľubica Husárová
lubica.husarova@sksapa.sk

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH, dipl. s.
iveta.drahonova@gmail.com

Bc. Barbora Kapitánová
barakapitanova@gmail.com

PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.
luboslava.kundracikova@gmail.com