Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Rada SK SaPA
Rada SK SaPA
Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturíková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com , +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
laurinc@sksapa.sk

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD.
lukaskober@gmail.com

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk

Mgr. Mária Javornická
marialucia.javornicka@gmail.com

Mgr. Renáta Popundová
popundovarenata@azet.sk

Mgr. Ľubica Husárová
lubaulicna@gmail.com

PhDr. Iveta Drahoňová, dipl. s.
iveta.drahonova@gmail.com

Bc. Barbora Kapitánová
barakapitanova@gmail.com


Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri