Prezídium SK SaPA

Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH