Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prezídium SK SaPA
Prezídium SK SaPA
Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178

PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry
margita.kosturikova@gmail.com , +421 903 196 133

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.

PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri