Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prezident SK SaPA
Prezident SK SaPA
Prezident komory je štatutárny orgán komory.Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka SK SaPA od roku 2013

Kontakt:
mobill: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri