Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prezident SK SaPA
Prezident SK SaPA
Prezident komory je štatutárny orgán komory.Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka SK SaPA od roku 2013

Kontakt:
mobill: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri