Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Kontrolný výbor SK SaPA
Kontrolný výbor SK SaPA
Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory
Mgr. Iveta Michalcová - predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Členovia:
Anna Benková

Mgr. Martina Takáčová

Mgr. Marica Filová

Eva Stanková

Mgr. Alena Schvarczova

Katarína Oravcová

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri