Disciplinárna komisia SK SaPA

Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:

PhDr. Anna Bullová

Mgr. Daniela Jarabová

Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH

Mgr. Ivan Počatko, MPH