Disciplinárna komisia SK SaPA

Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory
PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:
PhDr. Anna Bullová

Mgr. Zuzana Magdinová

PhDr. Iveta Pospíšilová

Mgr. Daniela Jarabová