Úvod / SK SaPA / Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Disciplinárna komisia SK SaPA
Disciplinárna komisia SK SaPA
Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory
PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:
PhDr. Anna Bullová

Mgr. Zuzana Magdinová

PhDr. Iveta Pospíšilová

Mgr. Daniela Jarabová

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri