Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Volebné obdobie (2014 - 2018) orgánov komory je štvorročné.