Zoznam odborných sekcií

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 09.11.2016

Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v ADOS

Sekcia sestier pracujúcich v ADOS

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii

Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v neurológii

Sekcia sestier pracujúcich v neurológii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v ORL

Sekcia sestier pracujúcich v ORL

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 20.09.2019

Odborná sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 09.11.2016

Odborná sekcia

Stránkovanie