Prihláška do odbornej sekcie

Za účelom združovania členov komory pre uspokojovanie profesijných a odborných záujmov komora zriaďuje odborné sekcie sestier a pôrodných asistentiek.

Za člena odbornej sekcie sa považuje člen komory, ktorý podal prihlášku do odbornej sekcie komory. Člen komory môže byť organizovaný v neobmedzenom počte odborných sekcií komory, najmä podľa dosiahnutej špecializácie v nadväznosti na aktuálne pracovné zaradenie.

Na stiahnutie:

Prihlaska do odbornej Sekcie SK SaPA.docx