Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Prihláška do odbornej sekcie
Prihláška do odbornej sekcie

Za účelom združovania členov komory pre uspokojovanie profesijných a odborných záujmov komora zriaďuje odborné sekcie sestier a pôrodných asistentiek.

Za člena odbornej sekcie sa považuje člen komory, ktorý podal prihlášku do odbornej sekcie komory. Člen komory môže byť organizovaný v neobmedzenom počte odborných sekcií komory, najmä podľa dosiahnutej špecializácie v nadväznosti na aktuálne pracovné zaradenie.

Na stiahnutie:
Prihláška do odbornej sekcie SK SaPA.doc

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri