Úvod / Vzdelávanie / Odborné podujatia / On-line aktivity sústavného vzdelávania
On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 80 – 100 % = 2 kredity,
  • 60 – 80 % = 1 kredit,
  • 0 – 60 % = 0 kreditov.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


FARMI – PROFI, s. r. o.

Web: www.meditrend.sk

Názov ASV: „Optimalizácia inhalačnej liečby“
Obdobie: 28. 06. 2018 – 28. 12. 2018
MEDMARK, s. r. o.
Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity SV: „Problematika polypragmázie u starších pacientov“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 31. 08. 2018

Názov aktivity SV: „Aktivity sústavného vzdelávania V.“
Obdobie: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2019
HARTMANN-RICO spol. s. r. o.
Web: www.bode.sk
Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2016 – ....... (neurčito)
Edukafarm s. r. o.
Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity SV: „Inzulín v liečbe diabetes mellitus typu 2“
Obdobie: 12. 02. 2018 – 11. 08. 2018

Názov aktivity: „Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi“
Obdobie: 18. 07. 2018 – 18. 01. 2019
AMEPRA, s. r. o.
Web: http://www.hippakademie.cz

Názov ASV: „Zdravotná problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení“
Obdobie: 23. 09. 2015 – 30. 04. 2019

Názov ASV: „Kojenecká a batolecí výživa: současná vedecká fakta“
Obdobie: 23. 09. 2015 – 30. 04. 2019

Názov ASV: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01. 07. 2018 30. 06. 2019

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri