Úvod / Vzdelávanie / Odborné podujatia / On-line aktivity sústavného vzdelávania
On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

 • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
 • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
 • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk

Názov ASV: „Novinky z oblasti hexavalentných vakcín“
Obdobie: 01.12.2018 – 31.05.2019

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „Kompliancia-úloha sestry“
Obdobie: 01.11.2018 – 01.05.2019


MEDMARK, s. r. o.
Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „Biologická liečba reumatoidnej artritídy .“
Obdobie: 01.11.2018 – 01.05.2019

Názov aktivity: „Aceklofenak v liečbe reumatických chorôb.“
Obdobie: 01.09.2018 – 28.02.2019

Názov aktivity: „Aceklofenak – farmakokunetika a účinok na mediátory zápalu.“
Obdobie: 01.09.2018 – 28.02.2019

Názov aktivity: „Manažment polymorbidnaho pacienta z pohľadu sestry-Duloxetín molekula s viacerými indikáciami“
Obdobie: 15. 03. 2018 – 14. 09. 2019

Názov aktivity: „Manažment polymorbidnaho pacienta z pohľadu sestry-Chronické venózne ochorenie“
Obdobie: 15. 03. 2018 – 14. 09. 2019
HARTMANN-RICO spol. s. r. o.
Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16.06.2016 – ....... (neurčito)
Edukafarm s. r. o.
Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity: „Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C“
Obdobie: 12. 02. 2019 – 11. 08. 2019

Názov aktivity: „Diagnostika a liečba vybraných psychických porúch (ADHD, depresia, schizofrénia, bipolárna porucha)“
Obdobie: 17. 01. 2019 – 16. 07. 2019

Názov aktivity: „Vládne nám v súčasnej dobe stále žaludočná kyselina? Kto víťazí? Svätopluk“
Obdobie: 15.11.2018 – 15.05.2019

Názov aktivity: „Aciklovir v liečbe herpes simplex“
Obdobie: 08. 03. 2019 – 07. 09. 2019
AMEPRA, s. r. o.
Web: http://www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Zdravotná problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení“
Obdobie: 23.09.2015 – 30.04.2019

Názov aktivity: „Kojenecká a batolecí výživa: současná vedecká fakta“
Obdobie: 23.09.2015 – 30.04.2019

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01.07.2018 – 30.06.2019
MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivít:
 • 001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
 • 002 Etika v povolaní sestry
 • 003 Informovaný súhlas v praxi sestry
 • 004 Právna zodpovednosť sestry
 • 006 Vedenie zdravotnej dokumentácie
 • 007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry
 • 013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení
 • 018 Správna klinická prax
 • 021 Právna sebaobrana sestry
 • 027 Čo je korupcia a čo je darovanie?
 • 032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia
 • 036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry
 • 037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky
 • 038 Sestra a pôrodná asistentka ako svedok pred súdom a správnym orgánom
 • 041 Rozsah poučovacej povinnosti sestry voči pacientovi a jej vzťah k poučeniu poskytovanom zo strany lekára
 • 044 Práva a povinnosti sestry vo vzťahu k nespolupracujúcemu a agresívnemu pacientov
Obdobie: 23.01.2019 – 22.07.2019
Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia“
Obdobie: 01.10.2018 – 30.09.2019

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri