On-line aktivity sústavného vzdelávania

PROGRESS CA s.r.o.
Web: http://www.progess.eu.sk

Názov aktivity: „Ako zlepšiť indukciu ovulácie s podporou inozitolov – nové klinické zistenia“
Obdobie: 01. 08. 2020 - 31. 01. 2021Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


MEDMARK, s. r. o.

Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „Kombinovaná liečba LUTS.“
Obdobie: 01. 10. 2020 - 31. 03. 2020

Názov aktivity: „Srdcové zlyhávanie.“
Obdobie: 01. 10. 2020 - 31. 03. 2020


HARTMANN-RICO spol. s. r. o.

Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť.“
Obdobie: 16. 06. 2016 ....... (neurčito)

Názov aktivity: „Ako prežiť krízu“
Obdobie: 29. 06. 2020 – 28. 12. 2020

Názov aktivity: „Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta“
Obdobie: 29. 06. 2020 – 28. 12. 2020


EDUprofiPHARM, s. r. o.

Web: www.eduprofipharm.sk

Názov aktivity: Podpora činnosti nervového systému a liečba neurologických ochorení.“
Obdobie: 01. 05. 2020 - 30. 10. 2020

Názov aktivity: „Nutraceutika.“
Obdobie: 02. 06. 2020 - 02. 12. 2020

Názov aktivity: „Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?“
Obdobie: 15. 06. 2020 - 14. 12. 2020

Názov aktivity: „Klinické skúsenosti s aplikáciou somatostatínových analógov “
Obdobie: 01. 09. 2020 - 28. 02. 2021

Názov aktivity: „Alergická konjunktivitída – liečba a manažment “
Obdobie: 01. 09. 2020 - 28. 02. 2021


AMEPRA, s. r. o.
Web: www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu.“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2021


Názov aktivity: „Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění.“
Obdobie: 01. 05. 2020 - 30. 04. 2021

Názov aktivity: „Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta.“
Obdobie: 01. 05. 2020 - 30. 04. 2021

MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivity: „Správna klinická prax.“
Obdobie: 23. 01. 2020 - 22. 01. 2021

Názov aktivít: „Informovaný súhlas - najpodstatnejšie vysvetlenia pre prax.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 30. 11. 2020

Názov aktivít: „Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 30. 11. 2020

Názov aktivít: „Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 31. 10. 2020

Názov aktivít: „Klinický audit pre sestry.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 30. 11. 2020

Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia.“
Obdobie: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

Názov aktivity: „Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest.“
Obdobie: 01. 04. 2020 – 31. 03. 2021

FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „ELULAR odporúčania pre manažment RA syntetických a biologických DMARDs aktualizácia 2019.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 30. 11. 2020

Názov aktivity: „Kvalita života a PROs pri liečbe RA tofacitinibom.“
Obdobie: 01. 06. 2020 - 30. 11. 2020

Názov aktivity: „Inkontinencia moču z pohľadu geriatra“
Obdobie: 01. 07.2020 - 31. 12. 2020

Názov aktivity: „Inkontinencia moču z pohľadu gynekológa“
Obdobie: 01. 07.2020 - 31. 12. 2020

Názov aktivity: „Inkontinencia moču z pohľadu urológa“
Obdobie: 01. 07.2020 - 31. 12. 2020

Názov aktivity: „Inkontinencia moču z pohľadu neurológa“
Obdobie: 01. 07. 2020 - 31. 12. 2020


A-medi management s.r.o.

Web: www.spolumozeme.sk

Názov aktivity:Diagnostika sclerosis multiplex-praktický pohľad pe SM sestru.
Obdobie: 01.05. 2020 – 30.10. 2020

Názov aktivity:Kognitívne poruchy u sclerosis multiplex.
Obdobie: 01.05. 2020 – 30.10. 2020

Názov aktivity:Tehotenstvo u pacientiek so sclerosis multiplex.
Obdobie: 01.05. 2020 – 30.10. 2020


EVLL, s. r. o.
Web: www.evll.sk

Názov aktivity: „Urapidil v manažmente liečby s arteriovou hypertenziou.“
Obdobie: 15. 06. 2020 - 14. 12. 2020

Názov aktivity: „Glukozamín sulfát v liečbe artróz.“
Obdobie: 15. 06. 2020 - 14. 12. 2020


NUTRICIA, s. r. o.
Web: www.dekubitussksapa.slideslivehealth.sk/

Názov aktivity: „Manažment pacienta s dekubitom.“
Obdobie: 03. 06. 2020 - 02. 12. 2020


C4P, s. r. o.
Web: www.webakademia.sk

Názov aktivity: „Nové možnosti ošetrovania v manažmente chronických rán“
Obdobie: 01. 10. 2020 - 31. 03. 2021


PROGRESS CA s.r.o.
Web: www.progess.eu.sk

Názov aktivity: „Ako zlepšiť indukciu ovulácie s podporou inozitolov – nové klinické zistenia“
Obdobie: 01. 08. 2020 - 31. 01. 2021