On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


MEDMARK, s. r. o.

Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „Hodnotenie dopadu a významu pneumokokového očkovania.“
Obdobie: 17.06. – 30. 11. 2019


HARTMANN-RICO spol. s. r. o.

Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2016 ....... (neurčito)


EDUprofiPHARM, s. r. o.

Web: www.eduprofipharm.sk

Názov aktivity: „Erektilna dysfunkcia“
Obdobie: 15. 05. 2019 – 14. 11. 2019

Názov aktivity: „Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby, praktické aspekty a skúsenosti v bežnej klinickej praxi“
Obdobie: 26. 06. 2019 – 25. 12. 2019


Názov aktivity: „Objavte, že môžete urobiť viac pre zníženie rizika rozvoja alergií a podporu imunity“
Obdobie: 16. 08. 2019 - 15. 02. 2020

Názov aktivity: „Multidisciplinárny pohľad na významné terapeutické prístupy v starostlivosti o pacienta“
Obdobie: 25. 04. 2019 - 24.11. 2019

Názov aktivity: „Objavte, že môžete urobiť viac pre zníženie rizika rozvoja alergií a podporu imunity“
Obdobie: 16. 08. 2019 - 15. 02. 2020

Názov aktivity: „Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie DM“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Inzulín a jeho postavenie v liečbe DM“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Erdostein, viac ako obyčajný liek proti kašľu II“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020


Edukafarm s. r. o.

Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity: „Moderná liečba zápalových infekcií dutiny ústnej."
Obdobie: 01.05. 2019 – 30. 10. 2019


AMEPRA, s. r. o.
Web: www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Zdravotná problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Kojenecká a batolecí výživa: současná vedecká fakta“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2020

MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivity: „Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Etický kódex sestry vo vzťahu k pacientovi a k zdravotníckym pracovníkom“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Informovaný súhlas v ošetrovateľskej starostlivosti - nástroj ochrany sestry a pacienta“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Právna zodpovednosť sestry pri výkone povolania - najdôležitejšie upozornenia“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Právne odporúčania pre správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Zásady dodržiavania povinnej mlčanlivosti v praxi sestry“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Právna sebaobrana sestry“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Zásady antikorupčného správania: Aký je rozdiel medzi darom a úplatkom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Domáce pôrody a ich právna regulácia na Slovensku“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Odporúčania na postup sestry v prípade jej predvolania na výsluch pred súdom alebo správnym orgánom“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Práva a povinnosti sestry v prípade agresívneho alebo nespolupracujúceho pacienta“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Názov aktivity: „Správna klinická prax“
Obdobie: 23. 07. 2019 - 22. 01. 2020

Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia“
Obdobie: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „HPV infekcie a ich prevencia“
Obdobie: 17. 06. 2019 – 30. 10. 2019

Názov aktivity: „Hodnotenie dopadu a významu pneumokokového očkovania“
Obdobie: 17. 06. 2019 – 30. 10. 2019

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „Idiopatická Pľúcna Fibróza a Inhalačné pomôcky používané v liečbe CHOCHP a Astmy“
Obdobie: 01. 08. 2019 – 31. 01. 2020


EVLL, s. r. o.
Web: www.evll.sk

Názov aktivity: „Urapidil v manažmente liečby s arteriovou hypertenziou“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 31. 12. 2019

Názov aktivity: „Glukozamín sulfát v liečbe artróz“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 31. 12. 2019