On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


MEDMARK, s. r. o.

Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „Vertebrogénne ochorenia a ich systémová liečba nesteroidnými antiflogistikami .“
Obdobie: 01. 10. 2019 - 01.04. 2020

Názov aktivity: „Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antiflogistikami.“
Obdobie: 01. 10. 2019 - 01. 04. 2020


Názov aktivity:Vertebrogénne ochorenia a ich systémová liečba nesteroidnými antiflogistikami.“
Obdobie: 01. 10. 2019 - 01. 04. 2020

Názov aktivity: „Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antiflogistikami.“
Obdobie: 01. 10. 2019 - 01. 04. 2020


HARTMANN-RICO spol. s. r. o.

Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2016 ....... (neurčito)


EDUprofiPHARM, s. r. o.

Web: www.eduprofipharm.sk

Názov aktivity: „Objavte, že môžete urobiť viac pre zníženie rizika rozvoja alergií a podporu imunity“
Obdobie: 16. 08. 2019 - 15. 02. 2020

Názov aktivity: „Multidisciplinárny pohľad na významné terapeutické prístupy v starostlivosti o pacienta“
Obdobie: 25. 04. 2019 - 25. 03. 2020

Názov aktivity: „Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie DM“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Inzulín a jeho postavenie v liečbe DM“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Erdostein, viac ako obyčajný liek proti kašľu II“
Obdobie: 25. 09. 2019 - 24. 03. 2020

Názov aktivity: „Kardia News “
Obdobie: 10. 12. 2019 - 10. 06. 2020


AMEPRA, s. r. o.
Web: www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Zdravotná problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Kojenecká a batolecí výživa: současná vedecká fakta“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2020

MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivity: „Správna klinická prax“
Obdobie: 23. 01. 2020 - 22. 07. 2020

Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia“
Obdobie: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „Poranenia ostrým predmetom“
Obdobie: 16. 12. 2019 – 15. 06. 2020

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity:
Obdobie:


EVLL, s. r. o.
Web: www.evll.sk

Názov aktivity:
Obdobie:

Názov aktivity:
Obdobie:


C4P, s. r. o.

Web: www.webakademia.sk

Názov aktivity: „Racionálna antibiotická liečba respiračných infekcií“
Obdobie: 20. 01. 2020 – 20. 07. 2020