On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


MEDMARK, s. r. o.

Web: www.medseminar.sk


Názov aktivity: „ Suplementácia železa bez tráviacích ťažkostí .“
Obdobie: 01.4.2021 - 30.9.2021HARTMANN-RICO spol. s. r. o.

Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť.“
Obdobie: 16. 06. 2016 ....... (neurčito)

Názov aktivity: „Dekubity – účinná liečba preležanín“
Obdobie: 11.11. 2020 – 10.5.2021

Názov aktivity: Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť“
Obdobie: 1.12. 2020 – 31.5.2021


EDUprofiPHARM, s. r. o.

Web: www.eduprofipharm.sk

Názov aktivity: „Suché oko a možnosti liečby “
Obdobie: 23. 11. 2020 - 22. 05. 2021

Názov aktivity: „Blížia sa Vianoce. Ako ich prežiť?“
Obdobie: 07. 12. 2020 - 06. 06. 2021

Názov aktivity: „Hnačka- ako si s ňou poradiť?“
Obdobie: 11. 12. 2020 - 10. 06. 2021

Názov aktivity: „Výber z tém COVID-19, infekcie dýchacích ciest, liečba bolesti.“
Obdobie: 27. 11. 2020 - 26. 05. 2021

Názov aktivity: „NURSE ACADEMY Úloha sestry v manažmente pacienta s chronickým ochorením osteoporóza a hypercholesterlémia“ Obdobie: 06.01.2021-11.07.2021

Názov aktivity: Čo je nové pre prax?
Obdobie: 05.03.2021-04.09.2021

Názov aktivity: Erdosteín, liek mnohých možností a tvárí
Obdobie: 22.03.2021-04.09.2021AMEPRA, s. r. o.
Web: www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu.“
Obdobie: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2021


Názov aktivity: „Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění.“
Obdobie: 01. 05. 2020 - 30. 04. 2021

Názov aktivity: „Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta.“
Obdobie: 01. 05. 2020 - 30. 04. 2021

MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivity: „Správna klinická prax.“
Obdobie: 23. 01. 2021 - 22. 07. 2021


Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia.“
Obdobie: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2021

Názov aktivity: „Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest.“
Obdobie: 01. 04. 2020 – 31. 03. 2022


Názov aktivity:
Prečo na zdraví kože záleží?
Obdobie:
01.04. 2021 – 31. 03. 2022

FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk


Názov aktivity: „Živý diskusný webinár Slovenskej obezitologickej asociácie I.“
Obdobie: 14. 10. 2020 - 14. 04. 2021

Názov aktivity: „Živý diskusný webinár Slovenskej obezitologickej asociácie II.“
Obdobie: 21. 10. 2020 - 21. 04. 2021

Názov aktivity: „JAK inhibícia v liečbe ulceróznej kolitídy.“
Obdobie: 28. 10. 2020 - 27. 04. 2021


Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.1“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.2“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.3“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.4“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.5“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.6“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.7“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.8“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.9“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021

Názov aktivity: „XXXV. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Ad test č.10“
Obdobie: 13. 11. 2020 - 12. 05. 2021


A-medi management s.r.o.

Web: www.spolumozeme.sk

Názov aktivity: Ako si udržať fyzickú a duševnú pohodu nie len v krízovom období
Obdobie: 01.04.2021-30.09.2021


EVLL, s. r. o.
Web: www.evll.sk


NUTRICIA, s. r. o.
Web: www.dekubitussksapa.slideslivehealth.sk/

Názov aktivity:Manažment pacienta s dekubitom.
Obdobie: 03. 12. 2020 - 02. 06. 2021


C4P, s. r. o.
Web: www.webakademia.sk

Názov aktivity:
Obdobie:


PROGRESS CA s.r.o.
Web: www.progess.eu.sk

Názov aktivity:
Obdobie:


ALLIO, s.r.o.
Web: www.web-prieskumy.sk

Názov aktivity: Zvýšenie účinku diklofenaku pri liečbe bolesti chrbtice
Obdobie: 12. 11. 2020 - 11. 06. 2021