online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.
Dostupné e-learningové aktivity sústavného vzdelávania:Organizázor Názov aktivity Dostupná na Časové obdobie platnosti
m-edu s.r.o. Starostlivosť o pacienta s dyslipoproteinémiou www.m-edu.sk 26.4.2022-25.10.2022
Starostlivosť o dospelého pacienta so Sclerosis multiplex www.m-edu.sk 30.6.2022-30.12.2022
Starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus www.m-edu.sk 26.4.2022-25.10.2022
MEDMARK, s. r. o. Vertebrogénne ochorenia a ich systémová liečba nesteroidnými antiflogistikami www.medseminar.sk 01.4.2022-30.9.2022
HARTMANN-RICO spol. s. r. o. Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť www.bode.sk 16.6.2019 (na neurčito)
HARTMANN-RICO spol. s. r. o. Možnosti podtlakovej terapie v liečbe rán www.amedi.sk 20.4.2022-19.10.2022
EDUprofiPHARM, s.r.o. Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu III. www.eduprofipharm.sk 20.02.2022-19.08.2022
Nové technológie v diabetológii a ich využitie v praxi www.eduprofipharm.sk 20.02.2022-19.08.2022
Erdosteín čo všetko o ňom vieme www.eduprofipharm.sk 08.03.2022-07.09.2022
Ozónované oleje – nový prístup k riešeniu problémov antibiotickej rezistencie v oftalmológii www.eduprofipharm.sk 06.03.2022-5.9.2022
Akadémia CHVO a hemeroidov www.eduprofipharm.sk 20.4.2022-19.10.2022
Prínos a rola sestry v (psycho)edukácii pacientov www.eduprofipharm.sk 25.4.2022-24.10.2022
Inovácie v prospech pacienta - overené molekuly v novej forme www.eduprofipharm.sk 13.5.2022-12.11.2022
Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou www.eduprofipharm.sk 23.6.2022- 22.12.2022
Nová éra v liečbe obezity www.eduprofipharm.sk 07.06.2022-06.12.2022
AMEPRA, s. r. o. Vitamín D a imunita kojencov http://www.hippakademie.cz
Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz
MEDIUS – Komora pre medicínske právo Správna klinická prax www.e-medius.sk 23.07.2021-22.01.2023
Essity Slovakia s.r.o. Demencia a inkontinencia www.tenanet.sk 01.10.2021–30.09.2022
Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest www.tenanet.sk 01.04.2021–31.03.2023
Prečo na zdraví kože záleží? www.tenanet.sk 01.04. 2021–31.03.2023
Nočná starostlivosť a inkontinencia www.tenanet.sk 01.12.2022–01.12.2023
FARMI – PROFI, s. r. o.
A-medi management, s.r.o.
EUNI (Elektronická univerzita) Vliv císařského řezu na střevní mikrobiotu www.euni.cz 1.6.2022-30.11.2022
Biotika vo výžive kojencov- nové trendy www.euni.cz 01.06.2021-30.11.2022
Forinel Manažment pacienta s dekubitom https://dekubitussksapa.slideslivehealth.sk/ 01.04.2022-30.09.2022
WOW-production MUKOPROTEKTOR: Inovatívne riešenie v protihnačkových prípravkoch www.akademiavzdelavania.online 24.2.2022-24.8.2022
MERITIS s.r.o. VII. Pediatrický master kurz www.pmk2022.cz/e-learning 27.4.2022-26.10.2022
Grandaliro s.r.o. Edukačný materiál o očnom ochorení VPDM www.evideno.sk 13.6.2022-12.12.2022