O Občianskom združení

Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek bolo založené v roku 2009 členmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Impulzom pre jeho založenie bola snaha sestier a pôrodných asistentiek – členiek komory – o čo najväčšiu podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, ktorého rozvoj je aj jednou z priorít Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Orgány Občianskeho združenia
Správna rada:
  1. PhDr. Anna Bullová - predsedníčka, e-mail: bullova@unm.sk
  2. Mgr. Daniela Jarabová – podpredsedníčka, e-mail: djarabova@gmail.com
  3. PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., e-mail: laurin@sksapa.sk
  4. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. e-mail: hrindova.tatiana@gmail.com
  5. Bc. Ľudmila Valentovičová, e-mail: ludmila.val@azet.sk

Revízor: Mgr. Elene Červeňáková, dipl. s., e-mail: elenacer@centrum.sk


(Autorom loga je Branislav Bródy z grafického štúdia HéRA s.r.o. v Martine, ktorý ho OZ poskytol bezplatne)